Pixabay
06:10 - 04.09.2021 / viihde / Findance
Potilasvahinkoilmoitusten määrä nousi vuodesta 2020 - vahingoista ilmoitettiin edelleen vähemmän kuin ennen pandemiaa

Alkuvuonna 2021 Potilasvakuutuskeskus (PVK) vastaanotti potilasvahingoista 4 322 uutta ilmoitusta. Vahinkoilmoitusten määrä nousi vuodesta 2020, mutta ei koronaepidemiaa edeltäneelle tasolle. Korvausta sai noin joka neljäs korvauksenhakija vähintään yhden hoitopaikan osalta.

Koronaepidemian vaikutukset näkyivät alkuvuonna 2021 jo toista vuotta potilasvahinkotilastoissa. Vaikka vahinkoilmoitusten määrä lähti uudelleen kasvuun loppuvuodesta 2020 ja jatkoi kasvuaan alkuvuonna 2021, epäillyistä potilasvahingoista ilmoitettiin edelleen vähemmän kuin ennen epidemiaa.

Perusterveydenhuollon palveluissa palattiin alkuvuonna koronaepidemiaa edeltävien kuukausien ja vuosien tasolle ja erikoissairaanhoidon palvelutuotanto kasvoi verrattuna alkuvuoteen 2020 hoitovelan purkamisen seurauksena. Tämä alkoi näkyä osittain myös potilasvahinkoilmoitusten määrissä.

- Potilasvahinkoilmoitusten määrä seuraa yleensä pitkälti terveydenhuollon hoitokontaktien ja toimenpiteiden määriä. Muutokset näkyvät kuitenkin potilasvahinkotilastoissa viiveellä, sillä vahinkoilmoitusta ei tyypillisesti tehdä heti potilasvahinkoepäilyn herättyä. Ilmoituksen voi tehdä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sai tietää vahingon sattumisesta, kertoo PVK:n johtaja Minna Plit-Turunen.


Korvausta sai noin joka neljäs korvauksenhakijoista

Reilu viidennes kesäkuun loppuun mennessä ratkaistuista tapauksista arvioitiin korvattaviksi. Korvauksenhakijoista noin joka neljäs sai myönteisen ratkaisun vähintään yhden hoitopaikan osalta.

Korvauksia maksettiin alkuvuonna 2021 lähes 21 miljoonaa euroa, sisältäen korvaustoiminnan hoitokulut. Maksettavat korvaukset määräytyvät potilasvakuutuslainsäädännön ja vahingonkorvauslain säännösten mukaan.


- Terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle vahingoista aiheutuneet kustannukset olivat vielä moninkertaisesti suuremmat, Plit-Turunen toteaa.

Korvatuista vahingoista yli 90 prosenttia ns. hoitovahinkoja. Näissä aiheutunut vahinko olisi pitänyt toisin toimien välttää. Toisiksi eniten sattuu infektiovahinkoja (5,8 %).

- Vuosittain julkaistavien vuosi- ja osavuosiraporttien lisäksi Potilasvakuutuskeskus tarjoaa sairaanhoitopiireille yksityiskohtaisia tietoja niiden alueella sattuneista potilasvahingoista laatu- ja potilasturvallisuustyön tueksi. Vahinkoaineistot ovat potilasturvallisuutta edistäviin tarkoituksiin myös tutkijoiden käytettävissä, kertoo PVK:n johtaja Minna Plit-Turunen.