Alamy / AOP
13:10 - 27.10.2021 / viihde / Findance
Insinööriliitto: Matematiikka ja luonnontiedeaineet nostettava tärkeydessä lukutaidon rinnalle

Insinööriliitto haluaa, että matematiikan ja luonnontiedeaineiden osaaminen nostettaisiin tärkeydessä lukutaidon rinnalle. Luma-aineiden osaamisen myönteisiä kokemuksia tarvitaan jo alakoulusta alkaen, Insinööriliitto painottaa.

Tutkimuksen mukaan ammattikorkeakoulujen insinööriopiskelijat keskeyttävät opintonsa useammin kuin muut amk-opiskelijat. Aloittavista insinööriopiskelijoista vain hivenen yli 60 prosenttia suorittaa tutkinnon. Selvityksen mukaan tutkinnon läpäisyyn vaikuttavat selvästi opiskelijoiden aiempi matematiikan ja luonnontieteiden aineiden osaaminen ja kokemukset niistä.

- Kokemus luma-aineiden osaamisesta vaikuttaa vielä enemmän kuin osaamisen konkreettinen taso, sillä toisen asteen koulutustausta, lukio tai ammattioppilaitos, ei näy vastauksissa, tuumii Miihkali Härkönen, Insinööriliiton erityisasiantuntija.

Insinööriliitto on huolissaan riittävästä määrästä luonnontieteiden tai matematiikan osaajista Suomen työllisyystarpeisiin nähden. Huolta jakavat myös Energiateollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry.


Järjestöt ovat yhdessä teettäneet Insinööriliiton ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kanssa aiheesta tutkimuksen E2 Tutkimuksella. Tänään ilmestyneessä tutkimuksessa selvitetään, miksi amk-insinööriopintoja suorittavat keskeyttävät opintonsa ja mitkä tekijät vaikuttavat opintojen viivästymiseen.

- Jotta Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa, tarvitsemme maailman parasta tekniikan alan koulutusta. Siihen tarvitaan motivoituneet opiskelijat toimivan koulutuksen lisäksi, Insinööriliiton edunvalvontajohtaja Petteri Oksa sanoo.

- Selvityksessä ilmenevät keskeyttämisasteet kertovat siitä, että tavoitteesta ollaan kaukana. Tämä ei ole aivan vähäpätöinen kysymys, Oksa jatkaa.

Tutkimuksen perusteella lukion käyneillä insinööriopiskelijoilla on useammin motivaatio-ongelmia, kun verrataan ammattioppilaitoksista ammattikorkeakouluihin hakeutuneisiin.

Jos opiskelija pääsee ensisijaisesti hakemaansa paikkaan, hän valmistuu huomattavasti useammin kuin toissijaiseen paikkaan päässyt. Kuitenkaan kaikkiin ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoihin ei ole riittävästi hakijoita, jotka ovat valinneet koulutuslinjansa ykkösvaihtoehtona.

- Motivaatio kärsii erityisesti, kun opinnot eivät vastaa odotuksia. Silloin lähes kaikki harkitsevat opintojensa keskeyttämistä, huomauttaa Härkönen.