Alamy / AOP
10:10 - 21.09.2021 / viihde / Findance
Korona jarruttanut muistisairauksien varhaista toteamista - tänään vietettävän Alzheimer-päivän teemana muistisairauksien diagnosointi

Korona-aika on vähentänyt muistisairaiden aktiivisuutta sekä lisännyt eristäytymistä ja yksinäisyyden kokemusta. Samalla muistisairauksien diagnosointi on pandemian aikana hidastunut, koska erikoissairaanhoidon käyntejä on peruttu. Tänään vietetään maailmanlaajuista Alzheimer-päivää, mihin liittyvässä laajassa kansainvälisessä raportissa keskitytään juuri muistisairauksien toteamiseen.

”Muistisairauksien riskiä pystyy elintavoilla alentamaan, mutta ei täysin ehkäisemään. Kuka tahansa meistä voi sairastua. Taudin kehittymisen kannalta olennaista on pystyä selvittämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mistä oireet johtuvat. Kaikki merkit viittaavat siihen, että korona on jarruttanut muistisairauksien varhaista toteamista ja pandemian loppuessa odotettavissa on runsaasti viivästyneitä diagnosointeja”, Helsingin Muistiyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Teija Mikkilä sanoo.

Kaikkiaan Suomessa on arviolta 193 000 muistisairasta ihmistä ja vuosittain todetaan 14 500 uutta sairastunutta. Työikäisiä muistisairaita Suomessa on 7000. Muistisairaus vaikuttaa monin tavoin niin sairastuneen kuin hänen perheensäkin elämään.

”Vahva teema muistisairauksien kohdalla on yksinäisyys. Usein ystävät katoavat ja sosiaalinen elämä rajoittuu lähipiiriin, jolla on valtava taakka kannettavanaan. Muistisairaille ja heidän läheisille suunnatussa ryhmätoiminnassamme on ollut koko pandemia-ajan korostuneesti esillä juuri muistisairaiden yksinäisyys ja omaishoitajien koetuksella ollut jaksaminen”, Teija Mikkilä jatkaa.


”Myös oman kokemuksemme perusteella yksinäisyys, eristäytyminen ja kuormitus ovat lisääntyneet kuluneen puolentoista vuoden aikana. Muistisairaat tarvitsevat hoidon lisäksi jatkuvaa toimintaa ja oikeanlaisia virikkeitä, missä ryhmätoiminta ja henkilökohtaiset hoivapalvelut voivat olla ensiarvoisen tärkeitä. Diagnoosi ei tarkoita elämän loppumista, eikä muistisairaus vie ihmisarvoa tai tunteita. Elämän tulee jatkua mielekkäänä ja sisältörikkaana sairaudenkin kanssa”, Kotona Asuen Seniorihoivan toimitusjohtaja Anna Lång sanoo.

Maailman Alzheimer-päivää on vietetty Alzheimer's Disease Internationalin (ADI) johdolla jo vuodesta 1994 alkaen. Suomessa Alzheimer-päivä on osa valtakunnallista muistiviikkoa.