Roni Rekomaa
09:19 - 29.09.2022 / viihde / Findance
Helsinki kielsi nastarenkaat Lönnrotinkadulla

Nastarenkaiden käyttö on nyt kiellettyä Helsingin Lönnrotinkadulla.

Kolmivuotisen kokeilun tavoitteena on parantaa ilmanlaatua ja vähentää liikennemelua lähialueella.

Nastarenkaiden käyttökielto Lönnrotinkadulla kattaa noin 900 metrin osuuden Mannerheimintien ja Hietalahdenkadun välillä. Yksisuuntainen katu kulkee keskustasta länteen ja toimii läpikulkuväylänä Pohjoisesplanadilta Ruoholahteen sekä yhteytenä Kampin ja Punavuoren kaupunginosiin.

Uusi tieliikennelaki kieltää nastarenkaiden käytön Lönnrotinkadulla syksyyn 2025 asti. Kokeilun tavoitteena on selvittää nastarenkaiden käyttökiellon vaikutusta kitkarenkaiden yleistymiseen ja ilmanlaatuun. Samalla arvioidaan kiellon seurauksia, noudattamista ja tarkoituksenmukaisuutta.

Nastarengaskielto tulee näkymään katujen varrella olevissa liikennemerkeissä sekä ilmanlaadun ja nastarenkaiden seurantalaitteina.

Tontille ajaminen nastarenkailla on yhä sallittua

Nastarenkaat kieltävä kyltti sallii ajamisen kiinteistölle. Myöskään ammattiliikenne, kuten taksit, eivät kuulu kiellon piiriin.

Vaihtoehtoinen, noin 300 metriä pidempi läpikulkureitti Ruoholahteen on Mannerheimintien ja Pohjoisen Rautatiekadun kautta. Vaihtoehtoinen reitti Kampin ja Punavuoren kaupunginosiin kulkee Bulevardin kautta, jolloin matka pitenee noin 200 metriä.

Nastarenkaiden käyttökiellon vaikutukset Lönnrotinkadun ja lähiympäristön yrityksiin arvioidaan vähäisiksi. Kiellon vaikutuksia arvioidaan kokeilujakson aikana ja järjestelyihin voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia.

Ilmanlaatu Helsingissä on yleisesti ottaen hyvä. Vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla ilman hiukkaspitoisuudet ovat kuitenkin paikoin korkeita johtuen liikenteen pakokaasupäästöistä ja katupölystä. Siirtymisellä nastarenkaista kitkarenkaisiin odotetaan olevan merkittävä myönteinen vaikutus ilmanlaatuun ja liikennemeluun.

Katupöly koostuu hiekoitusmateriaalin lisäksi päällysteestä irtoavasta materiaalista, jota erityisesti nastarenkaat rouhivat irti tiestä. Lapset, astmaatikot sekä sydän- ja keuhkosairauksista kärsivät henkilöt ovat erityisen herkkiä pölyn terveysvaikutuksille.

Helsingin kaupungin tavoitteena on lisätä kitkarenkaiden käyttöä niin, että vuonna 2030 kitkarenkaiden osuus Helsingissä on 70 %.

Lue myös: Kivikon hiihtohalli aukeaa ensi viikolla - Energiakriisi pitänee hallin kiinni syksyllä 2023