Pixabay
12:10 - 18.10.2021 / viihde / Findance
C-hepatiitin hoito vähentäisi uusia tartuntoja ja kuolleisuutta - "Nuoren HCV-diagnoosin ympärille liittyy usein monia haasteita"

C-hepatiitti on maksatulehdus, joka on yleinen erityisesti nuorten keskuudessa. WHO:n tavoitteena on C-hepatiitin eliminointi, mutta viime vuonna Suomessa hoidettiin vain kymmenesosa tartunnan saaneista. Osa Suomen kunnista on kuitenkin onnistunut tavoitteessa muita paremmin.

Suomessa on yli 22 000 C-hepatiittia sairastavaa. Vuosittain todetaan noin 1200 uutta tartuntaa, joista 68 prosenttia 20–39-vuotiailla, pistohuumeita käyttävillä nuorilla aikuisilla. Vuonna 2020 ilmaantuvuus oli korkein opiskelu- ja työelämää aloittavien 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä.

– Munuais- ja maksaliitolla on erityinen huoli nuorten korkeasta sairastuvuudesta. Nuoren HCV-diagnoosin ympärille liittyy usein monia muita haasteita, jotka tulisi huomioida samalla, kun C-hepatiittitartunta hoidetaan, sanoo Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högström.

WHO:n tavoitteena on eliminoida C-hepatiitti vuoteen 2030 mennessä. Viime vuonna Suomessa hoidettiin noin 2000 C-hepatiittidiagnoosin saanutta. Tietyissä Suomen kunnissa on onnistuttu varhaisella testauksella ja modernilla lääkehoidolla vähentämään virusta kantavien määrää. C-hepatiitin oikea-aikainen hoito voi estää tartunnan leviämisen sekä vähentää tartuntaan liittyvää sairastuvuutta ja kuolleisuutta

– C-hepatiitin eliminoiminen ei ole mahdollista ilman eri sidosryhmien, myös potilasjärjestöjen, yhteistyötä. Hyvien käytäntöjen jakaminen eri Euroopan maiden välillä on erinomainen tapa parantaa tartunnan saaneiden elämänlaatua, lisätä tietoisuutta ja saavuttaa tuloksia, sanoo ELPA, European Liver Patient Associationin johtaja Marko Korenjak.

– Jotta C-hepatiitin eliminoinnissa onnistuttaisiin, tarvitaan hoitokulttuurin muutoksen ja erinomaisten potilasjärjestöjen lisäksi vahvaa valtiollista ohjausta yhdenvertaisuuden toteutumisen varmistamiseksi, ja kunnille sitä varten suunnattua riittävää rahoitusta. C-hepatiitin eliminointi säästää inhimillisen kärsimyksen lisäksi yhteiskunnan varoja, kun vaikean sairauden syöpähoidot, osastohoidot ja elinsiirrot vähenevät, sanoo lääketieteen tohtori ja sisätautien erikoislääkäri, kansanedustaja Mia Laiho.

Nykyään saatavilla on tehokas, hyvin siedetty ja helposti käytettävä tablettimuotoinen lääkitys. Siitä huolimatta viime vuonna hoidettiin vain vajaat 10 prosenttia arvioiduista C-hepatiitin kantajista.

STM julkaisi vuonna 2016 Suomen ensimmäisen C-hepatiittistrategian. Strategian pitkän aikavälin tavoitteena on kaikkien hepatiitti C -kantajien hoito ja hepatiitti C:n ilmaantuvuuden ja kroonisen tartunnan saaneiden määrän lasku. THL:n alaisen työryhmän tavoitteena on päivittää strategia pikaisesti.

C-hepatiitti on maksatulehdus, joka vaatii tarttuakseen verikontaktin. Yleisin C-hepatiitti on suonensisäisiä huumeita käyttävillä. Tartunnan voi saada myös esimerkiksi steriloimattomilla välineillä tehdystä tatuoinnista, ennen vuotta 1990 tehdystä verensiirrosta tai sukupuoliyhteydessä. Se voi myös tarttua synnytyksessä äidistä lapseen. Hoitamattomana C-hepatiitti voi johtaa maksakirroosiin ja pahimmillaan maksasolusyöpään.