Pixabay
02:10 - 18.10.2021 / viihde / Findance
Tupakoimattomat miehet sairastuvat keuhkosyöpään entistä harvemmin - naisilla muutosta ei ole tapahtunut

Tupakoimattomien keuhkosyövän ilmaantuvuuden muutokset ja riskitekijät tunnetaan huonosti. Suomen Syöpärekisterin, THL:n ja Helsingin yliopiston tutkijat ovat uudessa tutkimuksessaan arvioineet tupakoimattomien keuhkosyöpäilmaantuvuuden muutoksia viimeisen 40 vuoden aikana sekä mahdollisten riskitekijöiden vaikutuksia tupakoimattomien keuhkosyövän ilmaantuvuuteen.

- Tupakoimattomien miesten keuhkosyöpäilmaantuvuus on laskenut keskimäärin kolme prosenttia vuodessa, mutta tupakoimattomien naisten keuhkosyöpäilmaantuvuus on pysynyt samana, tilastojohtaja Janne Pitkäniemi Suomen Syöpärekisteristä sanoo.

Vuosina 1972-1981 tupakoimattomilla miehillä todettiin vuosittain noin 30 uutta keuhkosyöpää sataatuhatta miestä kohti. 2000-luvulla ilmaantuvuus on ollut noin 10 uutta keuhkosyöpää sataatuhatta miestä kohti. Samalla tarkastelujaksolla tupakoimattomien naisten keuhkosyöpäilmaantuvuus on säilynyt noin 15 uudessa keuhkosyövässä sataatuhatta naista kohti vuodessa.

Tutkimuksen aineistona oli seitsemän laajaa suomalaista terveystutkimusta, joiden tiedot koottiin yhteen analyysia varten. Syöpätiedot saatiin syöpärekisteristä, johon ilmoitetaan kaikki Suomessa todetut syöpätapaukset. Seurantatutkimuksessa oli mukana yli satatuhatta tupakoimatonta suomalaista.


Joka neljäs uusi naisten keuhkosyöpä tupakoimattomalla

Tutkimuksesta kävi ilmi, että vaikka tupakoimattomien naisten keuhkosyöpäilmaantuvuudessa ei ole tapahtunut muutoksia, tupakoimattomien osuus keuhkosyöpään sairastuneista naisista on kuitenkin 2010-luvulla laskenut puoleen 1970–1990-lukuihin verrattuna. Nykyään joka neljäs uusi naisten keuhkosyöpä todetaan tupakoimattomalla.

Tupakoimattomien osuus mieskeuhkosyöpäpotilaista puolestaan on pysynyt 2–3 prosentissa.

- Suuri ero miesten ja naisten välillä selittyy tupakoimattomien väestömäärien eroilla ja miestupakoijien erityisen suurella keuhkosyöpävaaralla. Vaikka sukupuolten välinen ero tupakoinnissa onkin vuosien varrella vähentynyt, miesten osuus tupakoimattomista on vieläkin naisia pienempi. Tupakoivien miesten tupakoivia naisia suurempi keuhkosyöpäilmaantuvuus on seurausta miesten pitempään jatkuneesta tupakoinnista ja päivittäin poltettujen savukkeiden suuremmasta määrästä, toteaa tutkimusprofessori Pekka Jousilahti THL:sta.

Tupakointi on keuhkosyövän tärkein riskitekijä ja jopa 80 prosenttia kaikista keuhkosyövistä voidaan ehkäistä lopettamalla tupakointi.


Naiset altistuvat passiiviselle tupakoinnille enemmän kotona

Syitä tupakoimattomien keuhkosyöpäilmaantuvuuden eroihin miesten ja naisten välillä ei tunneta. Laki tupakoinnin vähentämisestä astui voimaan jo 1977 ja tupakointi työpaikoilla kiellettiin Suomessa vuonna 1995. Ravintolat jätettiin kuitenkin kiellon ulkopuolelle. Nämä tupakointirajoitteet vähensivät enemmän miesten altistumista passiiviselle tupakoinnille. Tupakoinnin kieltäminen ravintoloissa vuonna 2007 vähensi passiivista altistumista tupakan savulle muun muassa ravintolatyöntekijöillä, joista valtaosa on naisia. Tupakoimattomat naiset ovat menneinä vuosikymmeninä altistuneet passiiviselle tupakoinnille tupakoimattomia miehiä enemmän myös kotona, joita julkisten tilojen tupakointirajoitteet eivät koske.