Pixabay
06:10 - 13.10.2021 / viihde / Findance
THL: Kiireettömään sairaalahoitoon yli puoli vuotta jonottaneiden määrä on vähentynyt viime vuodesta

Kiireettömään sairaalahoitoon yli puoli vuotta jonottaneiden määrä on vähentynyt useilla tuhansilla viime vuodesta. Vuoden 2020 elokuussa yli puoli vuotta odottaneita oli 17 728, kun heitä oli 9 539 elokuussa 2021. Terveydenhuoltolain mukaan hoito on aloitettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.

Kaikkiaan hieman yli 140 000 potilasta odotti pääsyä kiireettömään sairaalahoitoon elokuun 2021 lopussa.

Kiireetöntä sairaalahoitoa odottavien potilaiden kokonaismäärä lähti lievään laskuun vuoden 2020 lopussa. Suurimmillaan määrä oli joulukuussa 2020, jolloin reilut 141 000 ihmistä odotti pääsyä hoitoon.

”Koronaepidemia on hidastanut hoitoonpääsyä. Erityisesti yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden hoitoonpääsyä on pyritty nopeuttamaan. Tässä on myös onnistuttu hyvin. Uusia potilaita tulee kuitenkin koko ajan lisää, ja uudetkin potilaat on hoidettava heidän hoidon tarpeensa kiireellisyyden mukaan ”, kertoo kehittämispäällikkö Pia Tuominen.

”Lisäksi henkilökuntapula sekä kesän 2021 normaali lomakausi ovat hidastaneet hoitovelan purkamista”, hän jatkaa.

Vaikka kiireetöntä sairaalahoitoa yli puoli vuotta odottavien määrä on vähentynyt, heitä on edelleen enemmän kuin vuosina 2013–2019. Tuolloin yli puoli vuotta hoitoa odottavia elokuun lopussa keskimäärin 2 000.

”Pitkään hoitoa odottavien määrät ovat nousseet eniten lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa. Sen sijaan aikuispsykiatriassa lähetteiden määrä on laskenut.”, Tuominen toteaa.

Pitkään hoitoa odottaneita eniten Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä ja vähiten Etelä-Savossa

Yli puoli vuotta kiireetöntä erikoissairaanhoitoa odottaneiden osuus oli elokuun lopussa suurin Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä (24 %) ja pienin Etelä-Savossa (0,2 %).

Lähetteiden määrä lisääntynyt

Myös lähetteiden määrä kiireettömään erikoissairaanhoitoon on kasvanut. Kiireettömän hoidon lähetteitä saapui sairaanhoitopiireihin tämän vuoden tammi-elokuussa 70 000 enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2020.

”Perusterveydenhuollon käynnit ovat taas lisääntyneet koronavirusepidemian aiheuttaman laskun jälkeen, ja tämä vaikuttaa suoraan lähetteiden määrään kasvuun erikoissairaanhoidossa”, Tuominen toteaa.

artikkelin avainsanat:
terveys THL