Alamy / AOP
18:10 - 16.07.2021 / viihde / Findance
Helle kuivattaa varsinkin ikäihmisiä - muistisairaat ja nesteenpoistolääkkeitä käyttävät erityisessä riskissä

Taysin päivystykseen on viime viikkoina tullut kasvava määrä helteistä kärsineitä ikäihmisiä. Monilla elimistö on kuivunut ja osa heistä on tarvinnut suonensisäistä nesteytystä sairaalassa. Neuvoja ikäihmisen huolestuttavaan tilanteeseen saa omalta terveysasemalta tai päivystysavun numerosta 116117.

Suuri kuivumisen riski on etenkin muistisairailla, jotka eivät välttämättä muista juoda, eivät osaa seurata juomistaan tai osaa reagoida voinnin muutoksiin. Toinen riskiryhmä ovat nesteenpoistolääkkeitä sydämen vajaatoiminnan tai turvotusten vuoksi käyttävät iäkkäät.

Monella nesteenpoistolääkkeiden annokset ovat voineet aiempien sairaalahoitojen jäljiltä jäädä liian suuriksi ja johtaa kuivumiseen, kun nesteen saanti vähenee tai menetykset hikoilun vuoksi lisääntyvät.

– Varsinkin ikäihmisten täytyy kuumilla kesäkeleillä pitää huolta riittävästä juomisesta, mutta liiallisuuksiin ei pidä mennä, toteaa Taysin geriatrian ylilääkäri Esa Jämsen.


Kuivuminen vie voimat ja aiheuttaa sekavuutta

Ikäihmisellä kuivumisen merkkejä ovat yleiskunnon heikentyminen, väsymys ja voimattomuus. Tämä näyttäytyy lopulta niin, ettei heillä ole voimia lähteä itsenäisesti liikkeelle ja huolehtia päivittäisistä askareista. Silloin on tarve lääkärin arviolle ja usein myös suonensisäiselle nesteytykselle.

– Kuivuminen voi näyttäytyä myös kaatumisina tai muistisairaalla potilaalla sekavuutena.

Ikäihmisen tilanne ei kehity päivystys- tai sairaalahoitoa vaativaksi tilanteeksi aivan yllättäen. Sen sijaan on yleensä nähtävissä muutaman päivän alamäki.

– Voinnin muutos olisi tärkeää tunnistaa juuri tässä vaiheessa, eli riittävän varhain, jolloin lisää juomalla tai lääkärin ohjeiden mukaan nesteenpoistolääkitystä keventämällä voitaisiin välttää sairaalahoidon tarpeeseen ajautuminen ja siihen liittyvät riskit. Tunnistamisessa ovat avainasemassa varsinkin läheiset sekä kotihoidon ja hoivakotien henkilökunta, Jämsen sanoo.


Mistä kuivumisen tunnistaa?

Kuivumisen merkkejä ovat virtsantulon väheneminen sekä virtsan muuttuminen tummaksi ja mahdollisesti pahanhajuiseksi. Jämsenin mukaan tämä saatetaan usein tulkita merkiksi virtsatieinfektiosta, mikä johtaa turhiin antibioottikuureihin. Kuivumisessa myös hikoilu loppuu, suun limakalvot kuivuvat, varpaat ja sormet voivat olla viileät ja kämmenselissä laskimoverisuonet eivät tavalliseen tapaan pullota.

– Janon tunnetta voi olla, mutta muistisairailla se voi puuttua. Verenpaine on tavallista matalampi ja syke usein tavallista nopeampi. Matalan verenpaineen oireena voi esiintyä huimausta.

Jämsen muistuttaa, että jos systolinen verenpaine on iäkkäällä alle 120 tai syketaso nousee yli 90-100, lääkitystä olisi tarpeen arvioida. Kotihoidossa ja hoivakodeissa tulisi olla tavoitettavissa lääkäri, joka voi asiaan ottaa kantaa ilman päivystyskäyntiä.

Ainakin pari litraa nestettä

Iäkkään ihmisen nestetarve on normaalisti kolmisen desilitraa kymmentä painokiloa kohti eli 60-70 kiloinen henkilö tarvitsee vuorokaudessa pari litraa nestettä. Jos liikkuu tai on paljon ulkona kuumassa ja hikoilee, tarve on suurempi.

– Ikäihmisten kohdalla on harvoin tarve yli 2,5 litran nesteen saantiin ja hauraille pienikokoisille vanhuksille kaksi litraakin on jo paljon. Varsinkin pelkän veden runsas juominen voi olla haitaksi, ja on hyvä muistaa, että nestettä saa ruoastakin.

Nesteen saantia voi seurata mittaamalla vaikkapa kannuun pöydälle tarvittavan määrän juotavaa ja illalla tarkastaa, että kannu on tullut tyhjäksi. Alkoholin ja tulehduskipulääkkeiden käyttöä on syytä välttää, Jämsen muistuttaa.

Liiallisestakin juomisesta haittaa

Esa Jämsen toteaa, että myös liiallista juomista on syytä välttää. Taysissa on viime viikkoina nähty paitsi kuivuneita potilaita, myös niitä, joilla liiallinen juominen on johtanut nesteen kertymiseen elimistöön aiheuttaen turvotuksia ja hengenahdistusta tai suolatasapainon häiriöitä.

– Juomisen kanssa on syytä noudattaa varovaisuutta, jos sairastaa sydämen tai munuaisten vajaatoimintaa. Lisäksi iäkkäillä potilailla ja esimerkiksi tiettyjä masennuslääkkeitä käytettäessä suolatasapainon säätely voi häiriintyä, jolloin liiallinen juominen voi johtaa pahimmillaan vaaralliseen natriumtason laskuun. Jos lääkäri on antanut ohjeen siitä, kuinka paljon päivässä saa juoda, sitä on syytä noudattaa, vaikka kuumilla keleillä sallittu määrä olisi syytä kyllä juoda.