Pixabay
02:10 - 01.07.2021 / viihde / Findance
Joukkoliikenteen ilmastotoimenpiteisiin myönnetty 15,5 miljoonaa euroa valtiontukea

Valtio tukee tänä vuonna joukkoliikenteen ilmastotoimenpiteitä 15,5 miljoonalla eurolla. Tukea on myönnetty 21 joukkoliikenneviranomaiselle puhtaan kaluston ja käyttövoimien edistämiseen sekä joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvua ja seurantaa edistäviin toimenpiteisiin.

Ilmastoperusteisesta rahoituksesta yhteensä noin 10 miljoonaa euroa oli sidottu MAL-sopimuksin seitsemälle kaupunkiseudulle, minkä lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myönsi harkinnanvaraista valtionavustusta 5,9 miljoonaa euroa. Valtionavustuksessa huomioitiin kaupunkiseutujen puhtaan kaluston ja käyttövoimien suoritteet sekä kulkutapaosuuden kasvua ja seurantaa edistävät hankkeet.

Puhtaan kaluston ja käyttövoimien osalta tarkoitus on tukea kaupunkiseutujen siirtymistä puhtaan kaluston direktiivin mukaisiin käyttövoimiin kuten sähköbusseihin. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän, Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän, Lahden ja Kuopion osalta ilmastoperusteista rahoitusta on sidottu MAL-sopimusten vuosittaisiin toimenpiteisiin. Lisäksi tuettiin joukkoliikenteen markkinointia sekä kulkutapaosuuden seurantaa edistäviä hankkeita.

Joukkoliikenteen ilmastoperusteinen rahoitus on pysyvä määräraha (20 M€ vuodessa), joka myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa. Käyttämättä jäänyt osuus siirretään ensi vuodelle, jolloin kaupunkiseuduilla on suunnitteilla mm. merkittäviä sähköbussiliikenteen käyttöönottoja.


Uuden tukimuodon avulla joukkoliikenteen käyttämisestä tulee entistäkin merkittävämpi ympäristöteko.

"Suomalaisilla kaupunkiseuduilla on kunnianhimoiset suunnitelmat puhtaiden käyttövoimien käyttöönottoon paikallisjoukkoliikenteissään ja rahoituksen avulla valtio pystyy nyt jopa nopeuttamaan käyttöönottoja. Tuen avulla voidaan toteuttaa myös mm. joukkoliikenteen markkinoinnin ja brändäyksen toimenpiteitä, jotta matkustajien luottamus joukkoliikenteeseen saataisiin koronan väistyttyä palautettua", kertoo Traficomin tiiminvetäjä Laura Langer.

artikkelin avainsanat:
joukkoliikenne Traficom