Findance.com
18:10 - 27.02.2024 / viihde / Markku Leppilampi
KKT-terapia auttoi ahdistuneita lapsia - muuttaa aivojen toimintaa

Yhdysvaltalainen terveysvirasto National Institutes of Health (NIH) kertoo ahdistuneisuushäiriöistä kärsivien lasten aivoalueiden olevan yliaktiivisia. Näihin aivoalueisiin kuuluvat ainakin otsalohko, päälakilohko ja amygdala.

SciTechDaily raportoi, että NIH:n tieteilijät huomasivat tutkimuksessaan, että kognitiivista käyttäymisterapiaa (KKT) saaneiden aivojen toiminta muuttui, vaikka he eivät saaneet lääkitystä. Parannusta oli sekä oireiden vähenemisen suhteen että aivojen toiminnassa.

- Tulokset voivat auttaa ymmärtämään, miten ja keillä lapsilla KKT toimii, mikä on kriittinen ensimmäinen askel ahdistuneisuuden hoidon yksilöllistämisessä ja kliinisten tulosten parantamisessa, tutkimusta tekemässä ollut tohtori Melissa Brotman sanoi.

Kolme kuukautta KKT-terapiaa

Tutkimukseen osallistui 12 viikon ajan 69 lasta, jotka eivät saaneet lääkehoitoa ahdistuneisuushäiriöön. Kolmen kuukauden KKT-terapian jälkeen lasten ahdistusoireet vähenivät kliinisesti merkitsevästi ja heidän toimintakykynsä parani.

Ennen hoitoa havaittu aivoalueiden yliaktiivisuus laski useilla alueilla KKT:n jälkeen tasolle, joka oli sama tai alhaisempi kuin ahdistuksesta vapailla lapsilla. Monet aivoalueet olivat olivat kuitenkin edelleen yliaktiivisia.

Vaikuttaisi, ettei 12 viikon mittainen KKT-terapia toimisi erityisesti limbisestä järjestelmästä huolehtivilla aivoalueilla. Limbinen järjestelmä vastaa ainakin autonomisista toiminnoista, motivaatiosta ja tunteiden säätelystä. Jotta vaikutusta olisi, terapian täytyisi mahdollisesti olla pitkäkestoisempaa, tai potilaalle tulisi tarjoa vaihtoehtoisia hoitomuotoja.

Terapiamuuoto sopii moneen

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa hyödynnetään käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä, joiden puitteissa käyttäytymistä pyritään aktivoimaan, ja tietynlaiselle käytökselle pyritään altistamaan. Terapiamuoto soveltuu ainakin ahdistuneisuuden, masennuksen, univaikeuksien ja monien muiden mielen ongelmien hoitoon.

Terveystalon mukaan tavoittena on työskennellä käyttäytymisen muuttamiseksi, ja samalla käsitellään ajatuksia ja käyttäymistapoja. Lisäksi potilas altistetaan vaikeille tunteille ja ajatuksille, ja niiden välttämistä pyritään vähentämään. Terapiakäyntien lisäksi asiakas tekee itsenäisiä harjoituksia.