Pixabay
18:10 - 19.07.2021 / viihde / Findance
Luottamusvaltuutettu yhä suositumpi sopijaosapuoleksi, työpaikkasopimisen kannatus pysyy vahvana

Koko henkilöstöä edustavan luottamusvaltuutetun suosio sopijaosapuolena kasvaa ja ammattiliittoa edustavan luottamusmiehen laskee, uusi Työelämägallup kertoo. - Työpaikoilla halutaan laajalti työpaikkasopimista. Hallituksen pitää edistää asiaa, jotta yrityksemme voivat menestyä paremmin ja työllistää enemmän, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

62 prosenttia työllisistä haluaisi, että työehdoista voisi sopia työpaikoilla, jos sekä työnantaja että työntekijä sitä yhdessä haluavat. Viidennes (21 %) on eri mieltä asiasta. Osuudet ovat suunnilleen samat kuin alkuvuonna vastaavassa kyselyssä (63 %/19 %).

- Työpaikkasopimisen kannatus on edelleen erittäin vahvaa. Erityisen vahvaa se on yksityisellä ja kolmannella sektorilla, Mikael Pentikäinen toteaa.

Tiedot käyvät ilmi Työelämägallupista, jossa Kantar kysyi Yrittäjien pyynnöstä työllisiltä – palkansaajat, lomautetut, työttömät ja yrittäjät – työpaikkasopimisesta. Vastaajia oli 1002.

Asia on hallituksen työryhmävalmistelussa, ja noussee esille syksyn tes-kierroksella. Lisäksi metsä- ja teknologiateollisuudessa etsitään uusia, paikallisia ja yrityskohtaisia tapoja sopia työehdoista, kun työnantajat haluavat vähentää keskitettyä sopimista.


Ihmiset haluavat sopia omalle arjelle tärkeistä asioista

Työpaikalla haluttaisiin nykyistä enemmän sopia palkoista, korvauksista ja lisistä (49 %), työajoista (46 %), sekä lomien ja vapaiden ajankohdista (41 %). Lähes kolmannes (32 %) haluaisi sopia monipaikkatyön käytännöistä.

- Listassa ei ole tapahtunut juuri muutoksia. Työpaikoilla halutaan johdonmukaisesti sopia asioista, jotka tunnetaan parhaiten työpaikoilla eikä Helsingin kabineteissa, Pentikäinen sanoo.


Luottamusvaltuutetun suosio vain kasvaa

Jos työpaikalla sovittaisiin paikallisesti, ylivoimaisesti suosituin sopija työntekijöiden puolesta olisi koko henkilökunnan valitsema luottamusvaltuutettu (40 %). Toiseksi mieluisin vaihtoehto olisi, että koko henkilöstö sopisi yhdessä (27 %).

Ammattiliiton jäsenten valitsemaa ja ammattiliittoon kuuluvaa luottamusmiestä sopijaksi kannattaisi 19 prosenttia työllisistä. Alkuvuonna tehtyyn edelliseen kyselyyn verrattuna luottamusvaltuutetun suosi on kasvanut ja luottamusmiehen heikentynyt (38 %/20 %)

Pienissä, alle 10 työntekijän työpaikoissa koko henkilöstön yhdessä sopiminen saa eniten kannatusta (44 %).

- Luottamusvaltuutettu edustaa koko porukkaa, ei vain liiton jäseniä, joita on monilla työpaikoilla entistä vähemmän. Luottamusvaltuutettua kannattaa hyödyntää, koska hänellä on työpaikoilla laajaa kannatusta, Pentikäinen kannustaa.

Työlliset vaativat tasa-arvoa sopimiseen

Suuri enemmistö (79 %) haluaa, että kaikki työntekijät ovat sopimisessa samanarvoisia riippumatta ammattiliiton jäsenyydestä. Eri mieltä asiasta on vain 12 % vastaajista.

- Työpaikoilla ymmärretään, että ihmisiä pitää kohdella yhdenvertaisesti riippumatta siitä, ovatko he liittojen jäseniä tai eivät. Valitettavasti yhdenvertaisuus on edelleen utuinen unelma monella työpaikalla. Tämänkin vuoksi lakeja on muutettava ja nopeasti, Pentikäinen sanoo.

Näin kysyttiin

- Työelämägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.

- Kyselyyn vastasi 1002 työllistä eli palkansaajaa, lomautettua, työtöntä ja yrittäjää.

- Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia.

- Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

- Tutkimuksen kohderyhmä poimittu valtakunnallisesta Forum -nettipaneelista.

- Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 %-yksikköä 50 prosentin tulostasolla.

- Kysely tehtiin 26.5. - 2.6.2021