Alamy / AOP
04:10 - 13.07.2021 / viihde / Findance
Kysely: Yrittäjät eivät halua palkkoja avoimiksi

Yrittäjät eivät kannata esityksiä palkka-avoimuuden lisäämiseksi. Vain kahdeksan prosenttia yrittäjistä haluaa, että työntekijällä olisi oikeus koska tahansa tietää toisen palkkatiedot ilman tämän suostumusta. - Viesti on selvä: Yrittäjät eivät kannata palkka-avoimuuden lisäämistä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

49 prosenttia yrittäjistä ei usko, että palkkojen julkisuus lisäsi työpaikalla naisten ja miesten tasa-arvoa. 25 prosenttia puolestaan uskoo, että palkkojen julkisuus edistäisi tasa-arvoa. Tulokset käyvät ilmi Kantarin toteuttamasta Yrittäjägallupista.

Työnantajayrittäjät kannattavat palkka-avoimuutta selvästi vähemmän kuin yksinyrittäjät.

- Yrittäjien mielipiteissä on eroja. Työnantajayrittäjät näkevät palkka-avoimuudessa isoja ongelmia. He tunnistavat, että esitys voi myrkyttää ilmapiiriä työpaikoilla, Pentikäinen arvioi.

Yksinyrittäjät, nuoret ja naiset suhtautuvat myönteisimmin, mutta heistäkin selvä vähemmistö näkee palkkojen julkisuuden lisäävän tasa-arvoa.


Palkkojen avoimuutta kannattaa 19 prosenttia yrittäjistä ja vastustaa 65 prosenttia. 17 prosenttia ei osaa sanoa. Henkilöstön edustajan oikeus saada koska tahansa kaikkien palkkatiedot kohtaa myös laajaa vastustusta (66 prosenttia vastustaa).

Noin puolet yrittäjistä arvioi, ettei palkka-avoimuus vaikuttaisi yrityksen palkkakehitykseen. 13 prosenttia kuitenkin uskoo, että palkat nousisivat, ja kahdeksan prosenttia, että ne laskisivat. Yli viisi työllistävistä yli viidennes uskoisi palkkojen nousevan.

- Näemme esityksessä isoja ongelmia. Jos palkka-avoimuutta lisätään, moni työnantaja alkaa arkailla palkankorotusten kanssa, koska pelkää joutuvansa korottamaan palkkoja laajemmin eikä siihen riitä välttämättä rahat, Pentikäinen epäilee.


Myös työelämässä olevat kriittisiä palkka-avoimuudelle

Työntekijäpuolella on enemmän ymmärrystä palkka-avoimuudelle, mutta sielläkin kriittisyys on suurta, Yrittäjien teettämä Työelämägallup kertoo. Kantarin toteuttamaan Työelämägallupiin vastasi tuhat työelämässä olevaa.

Vain neljännes työelämässä olevista haluaa, että toisella työntekijällä olisi oikeus koska tahansa tietää toisen palkkatiedot ilman tämän suostumusta. 61 prosenttia on tätä vastaan.

Alle puolet työntekijöistä kannattaa myös sitä, että kaikkien palkkojen pitäisi olla avoimia ja kaikkien tiedossa tai henkilöstönedustajalla tulisi oikeus saada tietoonsa toisen palkkatiedot ilman työntekijän suostumusta.

- Myös työntekijät ovat kriittisiä, vaikka palkansaajaliike on ajanut palkka-avoimuutta voimallisesti, Pentikäinen sanoo.

- Kannattaa huomioida, että yksityisellä sektorilla työntekijöiden kriittisyys on kovinta. Julkisella sektorilla palkka-avoimuus toteutuu pitkälti jo nyt, koska palkat määräytyvät taulukoiden perusteella, hän muistuttaa.

Näin kysyttiin

Yrittäjägallup

- Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.

- Kyselyyn vastasi 1013 pk-yrityksen edustajaa.

- Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta.

- Yrittäjägallup ei ole Suomen Yrittäjien jäsenkysely, vaan otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä.

- Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

- Tiedot kerättiin 6.5. - 14.5.2021.

Työelämägallup

- Työelämägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta.

- Kyselyyn vastasi 1002 työllistä eli palkansaajaa, lomautettua, työtöntä ja yrittäjää.

- Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

- Tutkimuksen kohderyhmä poimittu valtakunnallisesta Forum -nettipaneelista.

- Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 %-yksikköä 50 prosentin tulostasolla.

- Kysely tehtiin 26.5. 2021–2.6.2021