Telia
00:10 - 13.07.2021 / viihde / Findance
Tutkimus: Suurin osa suomalaisista ei mieti digipalveluiden ympäristövaikutuksia - kierrätys ja ekoluokitus kiinnostavat

Telian kyselyn mukaan suomalaiset eivät juurikaan mieti omaa digiympäristökuormaansa, mutta ovat halukkaita kierrättämään ja hankkimaan ekoluokiteltuja laitteita. Suomalaisten mielestä puhelinten ja tietokoneiden valmistajilla on päävastuu digipalveluiden ympäristövaikutusten vähentämisessä.

Telia selvitti suomalaisten suhtautumista digitaalisten palveluiden ympäristövaikutuksiin. Jopa 88 prosenttia kyselyn vastaajista ei mieti juurikaan tai lainkaan internetin käytön tai erilaisten sovellusten, kuten suoratoistopalveluiden ympäristövaikutuksia. 76 prosenttia ei mieti juurikaan tai lainkaan puhelimen, tietokoneen tai muiden tietoteknisten laitteiden ympäristövaikutuksia.

”Harva ajattelee vielä digikäyttäytymisensä hiilijalanjälkeä tietoisesti. Digitaaliset ratkaisut ovat avainasemassa päästövähennyksien saavuttamisessa eri sektoreilla. Samaan aikaan digitaalisten palvelujen ja datan käytön kasvu sekä elektroniikkajätteen lisääntyminen kasvattavat toimialan omaa hiilijalanjälkeä. Yritysten, valmistajien ja viranomaisten on ohjattava digialaa mahdollisimman energiatehokkaisiin, uusiutuvaan energiaan perustuviin ja kiertotaloutta edistäviin ratkaisuihin, jolloin vastuu ei jää kuluttajalle”, sanoo Telian yritysvastuujohtaja Eija Pitkänen.


Nuoret miettivät digipäästöjä vanhempia ikäluokkia aktiivisemmin

Yli 30 prosenttia 18-29-vuotiaista pohtii puhelinten tai tietokoneiden ympäristövaikutuksia melko paljon tai paljon. Vastaava luku yli 70-vuotiaiden osalta jää hieman alle 20 prosenttiin.

Netin ja sovellusten käytön osalta digipäästöjen pohtiminen on sekä nuorilla että vanhemmilla ikäluokilla vähäisempää. Vain 16 prosenttia nuorista, ja noin 10 prosenttia vanhemmista ikäluokista pohtii näitä asioita paljon tai melko paljon.

”Kyselystä nousee esille, että netin käyttöä enemmän suomalaiset pohtivat laitteiden ympäristövaikutuksia. Jopa 84 prosenttia kokee, että yksittäinen ihminen voi vähentää digiympäristökuormaa pääasiassa käyttämällä laitteita ja puhelimia mahdollisimman pitkään ja kierrättämällä ne oikeaoppisesti. Kuitenkin vain yksi viidestä puhelimesta päätyy kierrätykseen Suomessa”, Eija Pitkänen jatkaa.


Puhelinten ekoluokitus kiinnostaa kuluttajia

Yli puolet, 54 prosenttia, kokee että puhelinten ja tietokoneiden valmistajilla on suurin vastuu digiympäristökuorman vähentämisessä. Toiseksi eniten koetaan olevan vaikutusta omilla valinnoilla. Omista valinnoista korostuvat tärkeimpinä laitteiden pitkän käytön ja kierrätyksen lisäksi uusiutuvan energian käyttö laitteissa ja niiden lataamisessa sekä kierrätettyjen laitteiden osto.

Telia julkisti vastikään ensimmäisenä Suomessa neljän muun eurooppalaisen operaattorin kanssa luodun ekoluokituksen, joka mittaa mobiililaitteen ympäristövaikutuksia. Puhelimen ekoluokituksesta kertoo Eco Rating -merkintä, jossa näkyvät laitteen saamat pisteet. Mitattavina ovat laitteen kestävyys, korjattavuus ja kierrätettävyys, valmistuksessa käytetyt luonnonvarat sekä laitteen koko elinkaaren hiilijalanjälki.

Selvityksen mukaan jopa 76 prosenttia suomalaisista kokee, että puhelimessa oleva ympäristöluokitus voisi vaikuttaa ostopäätökseen. 18-29-vuotiaista lähes neljäsosa on valmis maksamaan ekoluokituksesta jopa enemmän.

”Myös tuoreet myyntitilastomme paljastavat puhelinten ympäristövaikutusten kiinnostavan kuluttajia. Telian kesäkuun kymmenen suosituimman puhelimen joukosta kuusi kantaa Eco Rating -merkintää. Vaikka digiympäristökuormaa ei ehkä aktiivisesti pohdita, näkyy vastuullisuus kuluttajien käyttäytymisessä”, Eija Pitkänen sanoo.

artikkelin avainsanat:
tech Telia tutkimukset