Image Source / AOP
00:10 - 16.04.2021 / viihde / Findance
Tutkimus: Verkkokaupat korona-ajan hyötyjiä - myynti kasvanut merkittävästi, mutta myös kilpailu lisääntynyt

Kotimaisen MyCashflow-verkkokauppapalvelun toteuttaman tuoreen kyselyn mukaan koronavirustilanteella on ollut pääosin myönteisiä vaikutuksia verkkokauppojen toimintaan. MyCashflow’n omille asiakkaille suunnatussa kyselyssä suuri osa verkkokauppiaista kertoi kävijä- ja asiakasmäärien sekä myynnin lisääntyneen, mutta toisaalta myös kilpailutilanne on koventunut uusien verkkokauppojen ilmaantumisen myötä.

Kyselyyn vastanneista verkkokauppiaista 38,6 % kertoi koronavirustilanteen vaikuttaneen positiivisesti verkkokauppansa liiketoimintaan, kun taas 11,8 % vastanneista piti vaikutuksia negatiivisina. Noin puolet kyselyyn vastanneista (49,7 %) kertoi kokonaisvaikutusten olevan neutraaleja tai he eivät olleet huomanneet suuria vaikutuksia oman verkkokauppansa toimintaan.

Verkkomyynti kasvanut jopa moninkertaiseksi

Korona-ajan positiivisten vaikutusten osalta kyselyyn vastanneet painottivat etenkin verkkokauppojen kysynnän ja myynnin selvää lisääntymistä ja asiakasvirtojen siirtymistä yhä enemmän kivijalkamyymälöistä verkkoon. Osa kauppiaista kertoi verkkokauppansa myynnin jopa moninkertaistuneen korona-aikana.

Vastaajat raportoivat kuluttajien ostokäyttäytymisen muutoksista paitsi lisääntyneinä kävijä- ja tilausmäärinä myös kotiintoimitusten suosion kasvuna. Tilausten määrien lisääntymisen vastapainoksi vastaajat kertoivat keskimääräisen tilauksen arvon laskusta, joka on MyCashflow’n oman datan perusteella kuitenkin kääntynyt selvästi nousuun alkuvuonna.

– Hankalasta tilanteesta huolimatta on hienoa nähdä, kuinka nopeasti kivijalkakauppiaat ovat saaneet verkkokaupan perustettua ja verkkomyynnin käynnistettyä. Kivijalasta verkkoon siirtyminen onnistuukin verrattain helposti, kun myytävät tuotteet ja asiakaskunta ovat jo valmiiksi olemassa, MyCashflow-verkkokauppapalvelua ylläpitävän Pulse247 Oy:n liiketoimintajohtaja Pekka Juntunen toteaa.


Kilpailu kasvanut kivijalkakauppojen verkkoon siirtymisen myötä

Negatiivisten ja neutraalien vaikutusten osalta vastaajat korostivat etenkin uusien verkkokauppojen ilmaantumista, kilpailutilanteen koventumista ja siitä johtuvaa markkinointikulujen lisääntymistä. Samassa yhteydessä esille nousivat myös epävarman tilanteen heijastuminen ihmisten ostokäyttäytymiseen erityisesti tietyillä toimialoilla, tilausten keskihintojen lasku ja lisääntyneistä tilausmääristä johtuneet viivästykset toimitusketjuissa.

– Tietyillä toimialoilla ja tiettyjen tuotteiden myynnissä on selvästi vaikeuksia korona-aikana, erityisesti kokoontumisrajoituksista ja tapahtumien perumisista johtuen. Nopeasti lisääntynyt verkkokauppa haastaa myös toimittajien ja logistiikan kapasiteettia, ainakin väliaikaisesti. Kilpailutilanteen kiristyessä verkkokauppojen on panostettava markkinointiin aiempaa enemmän ja olemmekin reagoineet tähän tuomalla uusia älykkäämpiä markkinoinnin ratkaisuja verkkokauppiaiden käyttöön, Juntunen kertoo.

Maaliskuussa 2021 toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 154 MyCashflow-verkkokauppapalvelun asiakasta. Kyselyyn osallistuneiden verkkokauppojen vuosittainen liikevaihto vaihteli alle 100 000 eurosta yli 10 miljoonaan euroon.

artikkelin avainsanat:
koronavirus MyCashflow verkkokaupat