Takeda Oy
11:10 - 15.03.2021 / pelit / Findance
Suomalainen FULL ADHD - Täyttä elämää -mobiilipeli kuvaa ADHD-kokemusta tieteen ja tarinan keinoin

ADHD-oirekuvaan liittyy edelleen monia myyttejä ja väärinkäsityksiä. Miltä ADHD tuntuu? -terveystiedotuskampanja on luotu rikkomaan näitä myyttejä sekä oikomaan väärinkäsityksiä aikuisen ADHD:sta. Osana kampanjaa julkaistaan Psyon Gamesin kehittämä tarinankerronnallinen mobiilipeli, mikä vie pelaajan ADHD:n kanssa elävän henkilön kokemusmaailmaan. Peli on luotu yhteistyössä Takedan, ADHD-liiton, kokemustoimijoiden sekä asiantuntijapsykiatrin kanssa.

Useasti palkittu suomalainen peli-startup Psyon Games on kehittänyt uuden mobiilipelin, FULL ADHD - Täyttä elämää, osaksi Takedan aikuisen ADHD:ta käsittelevää terveystiedotuskampanjaa. Tämä pelaajavalintoihin perustuva visuaalinen novelli avaa ADHD-arkea tarinan keinoin. Tavoitteena on auttaa pelaajaa ymmärtämään millaiselta arki ADHD:n kanssa voi tuntua ja miten ADHD voi arjessa näyttäytyä.

Peli sijoittuu nuoren aikuisen, Eetun, tapahtumarikkaaseen elämään. Pelissä Eetu kohtaa arkipäiväisiä haasteita, joista selviytyäkseen hän käyttää toiminnanohjauksen resursseja. Pelissä toiminnanohjauksen resurssit saattavat loppua kesken ja tarina jatkua ennalta-arvaamattomaan suuntaan. Pelaaja ohjaa valinnoillaan, miten Eetun seuraavaksi käy.

Pelin resurssipankki on mallinnettu lääketieteellisen tutkimustiedon pohjalta yhteistyössä asiantuntijapsykiatri Asko Niemelän kanssa. Se rakentuu toiminnanohjauksen kuudesta osasta: aktivaatio, keskittyminen, ponnistelu, tunteet, muisti ja toiminta.

Pelillistämisestä apua tietoisuuden levittämisessä

FULL ADHD – Täyttä elämää -peli yhdistää tarinan, tieteen ja kokemuksellisen oppimisen. Pelin ja koko kampanjan kehittäminen on koonnut yhteen Psyon Gamesin, Takedan, ADHD-liiton ja kokemustoimijat sekä psykiatrian erikoislääkärin Asko Niemelän.

- Parhaimmillaan tämän kaltainen tietoisuuspeli voi herätellä tunnistamaan kyseisen oireyhtymän piirteitä itsessä tai läheisessä. Tiedon lisääntyminen pelin kautta voi auttaa ymmärtämään oirekuvasta johtuvia haasteita elämässä. Pelin tavoitteena ei ole vain tiedon jakaminen, vaan tarjota pelaamisen kautta mahdollisuus syvempään, kokemukselliseen oppimiseen, kuvailee Asko Niemelä.

- Olemme ajatelleet alusta asti, että Psyon Games on niin kutsuttu impaktibisnes eli toimintamme suunnittelussa ratkaisevaa on tekojemme ja tuotteidemme yhteiskunnalliset hyödyt. FULL ADHD – Täyttä elämää -peli on tuotanto, jolla tavoittelemme positiivisia vaikutuksia sekä ADHD-yhteisölle, että koko ajan inklusiivisemmaksi kehittyvälle yhteiskunnalle, kertoo Psyon Gamesin operatiivinen johtaja Valtteri Lahti.

Peli julkaistaan osana laajempaa tietoisuuskampanjaa

Miltä ADHD tuntuu? -terveystiedotuskampanja avartaa aikuisen ADHD-oirekuvaan liittyviä myyttejä ja tuo lisää tietoa ADHD:n monimuotoisuudesta. Kampanjassa pureudutaan etenkin siihen, miltä ADHD tuntuu arjessa. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä aikuisen ADHD:sta, rohkaista keskustelemaan aiheesta sekä hakemaan apua tarvittaessa.

- Takedalla toimintamme perustuu terveyden ja potilaiden elämänlaadun parantamiseen niin uusilla lääkeinnovaatioilla kuin hoitoa tukevilla ratkaisuilla. Potilaiden ja hoidon tukemisessa olennaisena osana on tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen kyseessä olevasta sairaudesta tai sen oireista. Tästä syystä tahdomme olla aktiivinen kumppani myös tietoisuustyössä, kertoo liiketoimintayksikön johtaja Laura Aulanko.

- On erittäin tärkeää, että tietoisuus oirekuvasta saavuttaa kaikki, jotka sitä tarvitsevat niin työssään kuin muissakin yhteyksissä. Tiedolla vaikuttaminen onkin ADHD-liitto ry:n toiminnan punainen lanka. Diagnoosin saaminen ei saa olla sattumaa tai siitä kiinni, että kohtaa asialle vihkiytyneen henkilön. Tavoitteena on lisätä oikeaa tietoa ADHD:sta ja sen avulla vaikuttaa oireisten ja heidän läheistensä hyvinvointiin ja mahdollisuuteen toimia tasavertaisina yhteiskunnassa, kertoo ADHD-liiton toiminnanjohtaja Nina Hovén-Korpela.

Kolme faktaa ADHD:sta

ADHD eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, jota esiintyy lapsista aikuisiin. Perimällä ja ympäristötekijöillä ajatellaan olevan merkittävä yhteisvaikutus ADHD:n oirekuvan kehittymisessä. ADHD:n ydinoireita ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Nämä oireet ovat pitkäkestoisia ja toimintakykyä haittaavia.

ADHD ei ole käytöshäiriö, huonon kasvatuksen tulos, välinpitämättömyyttä tai laiskuutta. Parhaimmillaan ADHD voi olla voimavara; ADHD-oireiset ovat monesti luovia ja innovatiivisia. He pystyvät usein keskittymään mielenkiinnon kohteisiinsa hyvin intensiivisesti.

On hyvä muistaa, että meillä kaikilla voi esiintyä ADHD-tyyppisiä oireita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meillä on ADHD. ADHD:n diagnostiset kriteerit täyttyvät vasta, kun ydinoireet ovat pitkäkestoisia, jo lapsuudessa havaittavia ja haittaavat jokapäiväistä toimintakykyä. Aikuiselle tehtävä ADHD-diagnoosi edellyttää kattavaa psykiatrista tutkimusta.

FULL ADHD – Täyttä elämää -mobiilipeli on kehitetty yhteistyössä Takedan, ADHD-liiton ja kokemustoimijoiden sekä psykiatri Asko Niemelän kanssa. Peli on ladattavissa ilmaiseksi AppStore- ja Google Play -kaupoista 15.3.2021 alkaen.

Katso pelitraileri alla: