Pixabay
18:10 - 09.02.2021 / viihde / Findance
Suomen Psykologiliitto: psykologin osaaminen hyödynnettävä koulukiusaamisen ehkäisyssä

Koulukiusaamisesta on paljon tutkimustietoa. Psykologeilla on paljon tutkittuja keinoja kiusaamisen ehkäisyyn, siihen puuttumiseen, tilanteiden ratkaisuun ja jälkihoitoon. Yhteisöllisen opiskeluhuollon keskeinen tavoite on juuri kiusaamiseen liittyvä työ, mutta se ei näy opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelmassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) julkaisi tammikuussa Toimenpideohjelman kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Psykologiliitto kiittää ja pitää tärkeänä, että OKM on tarttunut ongelmaan, joka vähentää lasten ja nuorten hyvinvointia sekä aiheuttaa kärsimystä ja syrjäytymistä. Kiusaaminen liittyy mielenterveysongelmiin, jotka ovat merkittävin uhka suomalaisten terveydelle, työllisyydelle ja kansantaloudelle.

Ennaltaehkäisevää työtä varhaiskasvatuksesta alkaen

On merkittävää, että varhaiskasvatus on nostettu mukaan ohjelmaan. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäisy jo varhaiskasvatuksessa on erittäin tarpeellista. Paitsi että se vahvistaa hyviä sosiaalisia suhteita ja ehkäisee kiusaamista, se yleisesti edistää lasten mielenterveyttä ja tervettä kasvua. Tämä tukee perheiden kasvatustyötä sekä vähentää inhimillistä kärsimystä ja raskaiden yksilötason palveluiden tarvetta myöhemmin elämänkaarella.

Psykologiliitto muistuttaa, että varhaiskasvatuksessa on oltava riittävästi osaavaa, koulutettua ja pysyvää opetus-, kasvatus- ja hoivahenkilöstöä. Varhaiskasvatuksen monialaiseen henkilöstöön tulee kuulua myös psykologi.

Opiskeluhuolto on merkittävä toimija kiusaamisen vastaisessa työssä

Vaikka toimenpideohjelman tarkoitus ja tavoite ovat tärkeät ja ohjelmassa on paljon hyvää, siitä myös puuttuu aivan keskeisiä elementtejä. Lakisääteinen yhteisöllinen opiskeluhuolto tuodaan ohjelmassa esiin vain harvinaisessa ääritapauksessa, jossa kiusaajalta evätään opetus määräajaksi. Muuten psykososiaalisen opiskeluhuollon rooli kiusaamisen ehkäisemisessä jää määrittelemättä. Opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien osaamista on tärkeää hyödyntää kouluyhteisössä niin, että tuetaan hyviä sosiaalisia suhteita ja ehkäistään kiusaamista. Heitä ei kannata hyödyntää vain ja vasta silloin, kun tilanne on jo kriisiytynyt.

Yhteistyö kotien kanssa sekä perheille tarjottava ja heidän tarvitsemansa tuki jää myös ohjelmassa kovin vähälle huomiolle. Vaikka kiusaaminen onkin ryhmäilmiö, johon siksi on välttämätöntä puuttua juuri koulussa ja oppilaitoksessa, on asia yhteinen kotien kanssa mitä suurimmassa määrin sekä ehkäisyn, tunnistamisen, selvittelyn että jälkihoidon kannalta.

Yksittäiset toimet eivät riitä

Ohjelmassa tuodaan esille nimensä mukaisesti monia toimenpiteitä kiusaamisen ehkäisemiseksi. Yksittäiset toimenpiteet ovatkin tärkeitä, mutta eivät riittäviä. Kysymys on laajasta asenteiden muuttumisesta ja tiedon ja toimintavalmiuksien lisääntymisestä. Kiusaamisen vastainen työ on jatkuvaa ja sitä on pidettävä yllä koko ajan. Tutkimuksen mukaan työ onnistuu parhaiten, kun siinä käytetään tehokkaaksi todettua mallia.

Käytettävissä on paljon tutkittuja keinoja kiusaamisen ehkäisyyn, siihen puuttumiseen ja tilanteiden ratkaisuun ja jälkihoitoon. Nyt onkin kyse siitä, miten nämä keinot saadaan leviämään ja vakiintumaan kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin.

Lue Psykologiliiton kannanotto kokonaisuudessaan täällä.