Pixabay
06:15 - 08.11.2021 / viihde / Findance
THL: 50% suomalaisista pääsee perusterveydenhuoltoon 20 minuutissa joukkoliikenteellä

THL:n mukaan noin 50 prosenttia suomalaisista tavoittaa perusterveydenhuollon palvelut 20 minuutissa joukkoliikenteen avulla.

Uudessa selvityksessä tutkittiin ensimmäistä kertaa koko Suomen perusterveydenhuollon saavutettavuutta joukkoliikenteellä.

- Terveydenhuollon palvelut tavoitetaan yleisesti paremmin omalla kulkuvälineellä, mutta moni suomalainen saavuttaa palvelut myös julkisilla liikennevälineillä, sanoo Oulun yliopiston geoinformatiikan dosentti Harri Antikainen.

Maakuntien välillä saavutettavuuserot ovat suuria. Perusterveydenhuollon palveluiden saavutettavuus joukkoliikenteellä on suurin Uudellamaalla sekä muissa väkirikkaissa eteläisen Suomen maakunnissa. Saavutettavuus on puolestaan pienintä Lapissa, Kainuussa, Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa.


Vähäisiä eroja on havaittavissa myös eri ikäryhmissä.

- Ikääntyneiden, eli terveyspalveluja tyypillisesti eniten käyttävien osalta tilanne on melko hyvä johtuen muun muassa siitä, että heillä asuminen painottuu kaupunki- ja kuntakeskuksiin, ja siten myös palvelujen läheisyyteen, Antikainen sanoo.