Image Source / AOP
11:10 - 17.10.2021 / viihde / Findance
Lapset kaipaavat kaveritaitoja - SOS-Lapsikylä ja Dr. Oetker toteuttavat ekaluokkaisten PAULA Kaveritaidot -kampanjan

Kukaan lapsi ei saa jäädä yksin syystä, ettei hänellä ole riittäviä taitoja kaverisuhteiden solmimiseen. Tämä tavoite sai SOS-Lapsikylän ja Dr. Oetkerin toteuttamaan kampanjan, jossa ekaluokkalaisille opetetaan kaveritaitoja. Viime kevään pilottivaiheen jälkeen kampanja on edennyt valtakunnalliseksi: tänä syksynä kaveritaitoja opetetaan kautta maan.

Kaveritaidot ovat sosiaalisia taitoja, joita täytyy harjoitella pienestä pitäen. Lapset oppivat näitä taitoja ympärillään olevilta ihmisiltä. Mitä nuorempana harjoittelun aloittaa, sitä paremmin osaa hoitaa sosiaalisia tilanteita. Hyvät kaveritaidot auttavat kaverisuhteiden solmimisessa läpi elämän.

– Jokainen lapsi tarvitsee kavereita kasvun ja kehityksen tiellä. Haluamme osaltamme olla mukana näyttämässä esimerkkiä, sillä PAULA-lehmä maatilan kavereineen puhuttelee lapsia. Samalla herättelemme aikuisia oivaltamaan hyvien kaveritaitojen merkityksen lapsen elämässä, kertoo PAULA-vanukkaiden tuotepäällikkö Linda Fall.


Jokainen tarvitsee kavereita, joiden kanssa voi tuntea kuuluvansa samaan porukkaan

PAULA Kaveritaidot -kampanjan yhteistyökumppanina on SOS-Lapsikylä. Tarve kaveritaitojen opettamiselle on havaittu myös SOS-Lapsikylässä. Vuoden 2020 toukokuussa, koronan iskettyä Suomeen, SOS-Lapsikylä perusti Apuu-chatin, jotta kukaan lapsi ei jäisi yksin huoliensa ja pelkojensa kanssa.

– SOS-Lapsikylässä kohtaamme liian usein lapsia ja nuoria, jotka ovat jääneet yksin ja joita kiusataan. Jokaisen lapsen tulee saada kokea olevansa muille tärkeä. Siksi olemme mukana Dr. Oetker PAULA Kaveritaidot -kampanjassa, koska sen avulla olemme osaltamme vahvistamassa ja opettamassa kaveritaitoja, SOS-Lapsikylän projektipäällikkö Johanna Virtanen.


Kaveritaitojen harjoittelua ekaluokalta asti

PAULA on laatinut yhteistyössä SOS-Lapsikylän asiantuntijoiden kanssa opettajien tehtäväpaketin, josta löytyy materiaaleja kaveritaitojen harjoitteluun. Tehtävien tavoitteena on auttaa lasta tunnistamaan erilaisia mielialoja ja niiden vaihtelua, auttaa lasta sanoittamaan tunteitaan ja auttaa lasta sekä ystävystymään että hoitamaan ystävyyssuhteitaan.

– Ekaluokkalaiselle koulu on luonteva paikka tutustua uusiin ihmisiin. Me kaikki olemme erilaisia, siksi kaikille löytyy varmasti myös kaveri. PAULA auttaa lapsia tässä tehtävässä opettamalla, innostamalla ja kannustamalla kaveritaitojen pariin, Linda Fall summaa.

Kaveritaidot-kampanjan tavoitteena on antaa lapsille riittävät taidot kaverisuhteiden solmimiseen. Kampanja käynnistyy syksyllä 2021 eka- ja tokaluokilla ympäri Suomen, ja sen toteuttavat SOS-Lapsikylä ja Dr. Oetker PAULA-vanukkaat.