Image Source / AOP
15:10 - 10.10.2021 / viihde / Findance
Tutkimus: Naiset ja miehet ovat vielä kesätöissä yhtä tyytyväisiä palkkaansa - "nuoret ottavat kesätyönsä tosissaan ja haluavat kehittää osaamistaan"

Suomalaisessa työelämässä on tunnetusti ja tutkitusti palkkauksessa sukupuolista eriarvoisuutta sekä palkkojen suuruudessa että palkkatyytyväisyydessä. Mutta vielä kesätyössä tuota eroavaisuutta ei ole.

– Näyttää siltä, että sukupuoliset eroavaisuudet palkkatyytyväisyydessä syntyvät Suomessa opintojen jälkeisessä työelämä. Nuoret naiset ja miehet ovat kesätöissä yhtäläisen tyytyväisiä palkkaansa. Sekä naisista että miehistä 49 prosenttia on täysin tyytyväisiä kesätyöpalkkaansa ja 36 prosenttia jokseenkin tyytyväisiä, Oikotien Vastuullinen kesäduuni -kampanjan johtaja Päivi Salminen-Kultanen sanoo.

Valtioneuvoston maaliskuussa julkaiseman työolobarometrin mukaan koko työelämässä miehistä kokee palkkansa erittäin tai melko kannustavaksi 66 prosenttia, naisista 51 prosenttia. Tilastokeskuksen edellisessä työolotutkimuksessa vuonna 2018 palkkaansa piti hyvin tai melko oikeudenmukaisena 64 prosenttia naispuolisista palkansaajista. Miesten vastaava prosentti oli 84. Tilastokeskus toteuttaa tutkimuksen 5 vuoden välein.

Tuoreet kesätyötiedot selviävät Vastuullinen kesäduuni -kampanjan tutkimusyhtiö IROResearchilla teettämän tutkimuksen vastauksista. Kampanjan järjestää Oikotie. Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä kesä–elokuussa 2021. Tutkimukseen vastasi 9458 suomalaista kesätyöntekijää, jotka työskentelivät yhteensä 129 työnantajan palveluksessa. Vastaajista naisia on 59 prosenttia, miehiä 38 prosenttia, muunsukupuolisia 1 prosentti ja 3 prosenttia ei ilmoittanut sukupuoltaan.


Koulutustaso tekee eron tyytyväisyyteen

Nuorten joukossa eroavaisuudet palkkatyytyväisyydessä löytyvät sukupuolen sijaan koulutustaustasta. Myös työnantajan koko vaikuttaa nuorten kokemukseen.

– Lukiolaisista vain 40 prosenttia on täysin tyytyväisiä palkkansa kohtuullisuuteen. Vastaava prosentti on peruskoululaisista 54 ja ammattikoululaisista 50. Peruskoululaisten suurta palkkatyytyväisyyttä selittänee heidän ikänsä. Alaikäiset lienevät herkemmin tyytyväisiä matalaankin palkkaan. Ammattikorkeakoulussa opiskelevista taas 50 prosenttia ja yliopistossa opiskelevista 53 prosenttia ovat täysin tyytyväisiä palkkansa kohtuullisuuteen, Salminen-Kultanen lisää.

Yli 1000 työntekijän työnantajien kohdalla nuorista 47 prosenttia näkee kesätyöpalkkansa täysin kohtuullisena. 250–1000 työntekijän työnantajissa vastaava lukema on 52 prosenttia, ja alle 250 työntekijän kokoluokassa 57 prosenttia.


Palautekulttuuri aiheuttaa tyytymättömyyttä

Nuoret toivovat työelämään säännöllisempää palautetta esihenkilöiltään ja kollegoiltaan. Vain 36 prosenttia nuorista antaa kesätyöpaikalleen puhtaat paperit tässä suhteessa.

– Suomalaisten nuorten viesti on, että henkilökohtaista palautetta olisi tärkeää saada lisää. Tämä on merkki siitä, että nuoret ottavat kesätyönsä tosissaan ja haluavat kehittää osaamistaan. Henkilökohtaisella palautteella on tässä suuri rooli, Salminen-Kultanen kertoo.

6 prosenttia nuorista kertoo jääneensä täysin tyytymättömäksi saamansa palautteen säännöllisyyteen. 18 prosenttia kokee saamansa palautteen jääneen jokseenkin epäsäännölliseksi. 38 prosentin mielestä palautetta tuli jokseenkin riittävän säännöllisesti.

Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus toteutuu

Kesätyöntekijöistä 93 prosenttia kokee kohtelunsa työpaikalla täysin tai jokseenkin tasapuoliseksi. Työnantajan oikeudenmukaisuus saa kauttaaltaan hyvät arvosanat. Eroja on jonkin verran nuorten koulutusasteesta ja iästä riippuen.

– Peruskoulussa opiskelevat kokevat kohtelunsa kesätöissä pääsääntöisesti oikeudenmukaisena ja tasapuolisena. Ammattiopistossa opiskelevat ovat tyytyväisempiä kesätöidensä palkkatasoon kuin lukiolaiset. Yliopisto-opiskelijoista peräti 89 prosenttia kokee palkkatasonsa jokseenkin tai täysin kohtuulliseksi, Salminen-Kultanen toteaa.

Ensimmäisen vuoden työntekijöiden arviot ovat myönteisempiä kuin kokeneempien. Alle 15-vuotiaista 82 prosenttia on täysin tyytyväisiä kohtelunsa tasapuolisuuteen työpaikalla. 19-vuotiailla sama luku on 62 prosenttia.

Naiset kokevat miehiä enemmän epäoikeudenmukaisuutta kesätöissä. Naisista 10 prosenttia on jokseenkin ja 2 prosenttia täysin sitä mieltä, että heidän vaikutusmahdollisuutensa ja kuulemisensa työpaikoilla ei toteudu. Miehistä vain 5 prosenttia kokee jokseenkin ja 1 prosentti täysin näin.

Voitot menivät Vaasaan, Lappeenrantaan ja Vantaalle

Oikotien Vastuullinen Kesäduuni -kampanjan verkkosivusto keräsi tänä vuonna ennätyssuuren määrän kävijöitä. Se kielii kesätyökulttuurin vahvuudesta. Myös kesätyöpaikkoja oli tänäkin kesänä tarjolla monipuolisesti eri aloilla.

Suomalaisten työnantajien kokonaispistekeskiarvo vastuullisuudessa on 3,57. Vastuullinen kesäduuni 2021 -tutkimuksessa arvosteluasteikko on 1–4.

Työnantajat jaettiin kolmeen kategoriaan: pienet alle 50 työntekijän ja keskisuuret 50–250 työntekijän työnantajat, suuret 250–1000 työntekijän työnantajat sekä yli tuhannen työntekijän työnantajat. Pienten ja keskisuurten pistekeskiarvo on 3,64, suurten pistekeskiarvo 3,68 ja yli tuhannen työntekijän työnantajien keskiarvo 3,56.

Suomen vastuullisimmiksi kesätyöpaikoiksi nuoret arvostavat Neles Oyj:n, Visma Solutionsin ja Y-Säätiön. Y-Säätiö voitti pienten ja keskisuurten yritysten kategorian, lappeenrantalainen Visma Solutions suurten kategorian ja vantaalainen Neles Oyj yli tuhannen työntekijän kategorian.

Vuoden Kesätyöntekijäksi Oikotien Vastuullinen Kesäduuni -kampanja valitsi tänä vuonna Lukumanu Iddrisun, joka työskenteli kesän Wärtsilän palveluksessa Vaasassa.

Vastuullinen kesäduuni -kampanjallaan Oikotie kannustaa kotimaisia työnantajia yhä vastuullisempaan työelämään. Samalla maan johtavan rekrytointipalvelun halu on aktivoida suomalaisia työmarkkinoita.