Lidl
12:10 - 25.07.2021 / viihde / Findance
Lidl: Lidlien pihoilla liito-oravia ja perhosniittyjä - "luonnon monimuotoisuuden tukeminen on tärkeää"

Lidl huomioi luonnon monimuotoisuuden osana myymälöiden rakentamista, jotta luonto voidaan pitää lähellä myös rakennetussa ympäristössä. Vuoden 2021 alusta lähtien kaikille uusien Lidl-myymälöiden tonteille tehdään ekologinen kartoitus, jonka perusteella myymälä ja sen ympäristö suunnitellaan ja rakennetaan ympäröivää luontoa ja sen lajistoa mukaillen ja kunnioittaen.

Tampereen Linnainmaalle rakentuvan Lidlin tontti on metsäinen ja siellä on tehty liito-oravahavaintoja. Myymälän ympäristö on suunniteltu niin, että liito-oravien kulkureitti säilyy koskemattomana. Alueella ei ole havaittu pesiviä liito-oravia, mutta siihen tarjotaan nyt kannustin.

– Kun myymälän rakennusprojekti on saatu päätökseen, laitetaan tontille liito-oravalle pönttö, johon voi asettua pesimään. Alueelta löytyy myös luontopolku ja se saa säilyä virkistyskäytössä tulevaisuudessakin, kertoo Lidlin rakennusosaston asiantuntija Inkeri Marttila.

Linnainmaan pihapiirin toinen erikoisuus on tontilta löytynyt muinaismuistokivi. Kiveä suojelee muinaismuistolaki ja sillä on määritelty suoja-alue, jota on kunnioitettu myymälän pihan suunnitelmassa. Lidl huolehtii parkkipaikan läheisyydessä olevan kiven ympäristön hoidosta.


Riihimäelle puolestaan rakennetaan parhaillaan Lidlin Suomen ensimmäistä puumyymälää, jonka pihalle istutetaan perhosniitty. Perhosniityn idea tulee lähiympäristöstä, jossa on jo ennestään perhosille otollisia paikkoja. Niittyalue jatkuu yhtenäisenä Riihimäen kaupungin tontille ja yhteensä niittyä istutetaan tuhansia neliöitä.

Perhosniitylle istutetaan kasvillisuutta niin, että niitty kukkii läpi kesän ja väriloisto houkuttelee perhosia luokseen. Myymälän pihaan istutetaan lisäksi perhos- ja mehiläisystävällisiä värikkäitä perennoja. Riihimäen myymälärakennus on jo hyvällä mallilla ja piha laitetaan kuntoon syksyn aikana.

– Haluamme inspiroida ja herättää ajatuksia siitä, että pienelläkin maa-alueella voi tehdä hyvää. Laitamme tontille kylttejä innostaaksemme myös muita istuttamaan omille pihoilleen pölyttäjiä ja perhosia houkuttelevia kasveja. Kaupungin ekologinen verkko rakentuu pienistä palasista, Marttila toteaa.


Hyönteishotelleja, marjapensaita ja linnunpönttöjä

Luonnon monimuotoisuuden tukemista pilotoitiin Vantaan Vapaalan myymälässä, joka avattiin syksyllä 2020. Tontilta löytyy linnun- ja lepakonpönttöjä sekä hyönteishotelleja ja ennen rakennustöiden aloittamista kerätystä puusta tehtiin suuri lahopuuaita. Pihalla kasvaa ympäristöön sopivia puita ja marjapensaita ja nurmikon sijaan tontille istutettiin metsäniittyä.

– Vapaalan niityllä on tosin ollut hieman haasteellinen alku, sillä se ei lähtenyt ensiyrittämällä kasvamaan. Niitty perustetaan uudelleen tänä kesänä ja toivomme, että se kukoistaa ensi vuonna, sanoo Marttila.

Ennen myymälöitä ihan ensimmäinen ekologinen kartoitus ja monimuotoisuustoimenpiteitä on tehty Järvenpään jakelukeskuksen tontille. Alueelta löytyy linnunpönttöjä ja hyönteishotelleja ja rakennusaikana suojattiin ja säästettiin muun muassa aluskasvillisuutta, puustoa, kosteikkoa ja noro. Lintujen pesimäajat huomioitiin esimerkiksi meluavien töiden aikataulutuksessa.

Tampereen Linnainmaan Lidlin avajaispäivä on 9. syyskuuta ja Riihimäen myymälä avataan marraskuun lopussa.

artikkelin avainsanat:
Lidl