Carl Sandin
20:10 - 19.06.2021 / viihde / Findance
Huuhkajien Joona Toivio kampanjoi sijaisvanhemmuuden puolesta: "Se on tosi iso juttu"

Joona Toivio varttui samassa perheessä huostaanotettujen lasten kanssa ja suojelee nyt valtakunnallista sijaisvanhempien Ajoissa kotiin -rekrytointikampanjaa. Korona-aika on lisännyt sijaisperheiden tarvetta entisestään.

Uusien sijaisvanhempien ja muiden perhehoitajien rekrytoimiseen tähtäävä Ajoissa kotiin -kampanja järjestetään 6.–19. syyskuuta. Tänä vuonna kampanjan teemana on ”Perhehoito on joukkuelaji”. Tällä halutaan muistuttaa, että niin joukkueurheilussa kuin perhehoidossakin onnistuminen vaatii tiimin eri osien saumatonta ja luottamuksellista yhteistyötä.

Tämänkertaista kampanjaa suojelee Suomen jalkapallomaajoukkueen eli Huuhkajien luottopelaaja Joona Toivio. Toivion vanhemmat toimivat Joonan lapsuus- ja nuoruusaikana lastensuojelun perhehoitajina eli sijaisvanhempina. Käytännössä Joonan lapsuudenkodissa asui hänen biologisten vanhempiensa ja sisarustensa lisäksi huostaanotettuja lapsia, jotka oli sijoitettu asumaan heille.


Toivio kertoo, että sijoitetut lapset olivat aivan yhtä lailla osa hänen lapsuudenperhettään kuin kaikki muutkin. Toivion kokemuksen mukaan kaikki sisarukset saivat tasavertaiset mahdollisuudet kasvuun. Osa sijoitetuista lapsista esimerkiksi harrasti Joonan tavoin jalkapalloa.

– Sain kasvaa todella hienossa perheessä ja olen mielelläni mukana lisäämässä tietoisuutta sijaisvanhemmuudesta. On tosi iso juttu, että ihmiset pystyvät sijaisvanhempina antamaan turvallisen lapsuuden myös sellaisille lapsille, joilla ei olisi välttämättä mahdollisuutta siihen muuten. Nykyään kun olen itsekin isä, olen oppinut arvostamaan vanhempieni valintaa entisestään, Toivio sanoo.


Sijaisperheiden tarve on kasvussa

Tuoreimman lastensuojelutilaston mukaan Suomessa oli vuonna 2020 hieman yli 19 000 kodin ulkopuolelle sijoitettua lasta ja nuorta. Heistä noin 43 prosenttia (hieman yli 8 100) asui perhehoidossa eli sijaisperheissä. Sijoitettujen lasten määrä on ollut kasvussa jo pitkään. Korona-aika on lisännyt entisestään monien lapsiperheiden kuormitusta ja kasvattanut lastensuojelun tarvetta.

Uusia sijaisvanhempia tarvitaan jatkuvasti lisää myös siitä syystä, että perhehoito on ollut vuodesta 2012 lähtien lastensuojelun sijaishuollon ensisijainen hoitomuoto esimerkiksi laitossijoituksiin nähden. Viime vuonna kunnilla ja kuntayhtymillä oli toimeksiantosopimus noin 4 800 sijaisperheen kanssa.

Ajoissa kotiin -kampanjaan osallistuu kuntia, kuntayhtymiä, lastensuojelun sijaishuollon yksiköitä, järjestöjä ja perhehoitopalveluja tuottavia yrityksiä. Ne järjestävät eri puolilla maata infotilaisuuksia ja tempauksia, joissa sijaisvanhemmuutta ja muita perhehoidon muotoja tehdään tutuiksi.

Tiedot kampanja-ajan tapahtumista täydentyvät kesän aikana sijaisvanhemmaksi.fi-sivustolle. Kampanjointi näkyy vahvasti myös sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #ajoissakotiin.

Ajoissa kotiin -kampanjaa koordinoi Perhehoitoliitto ry, joka on perhehoitajien alueyhdistysten ja perhehoitoperheiden nuorten yhdistyksen SINUT ry:n kattojärjestö. Perhehoitoliitto ylläpitää sijaisvanhemmaksi.fi-sivustoa, joka tarjoaa tietoa sijaisvanhemmuudesta.