Pixabay
07:10 - 07.05.2021 / viihde / Findance
Kysely: Suomalaisten alkoholinkäyttö vähentynyt korona-aikana - juomista lisänneet muita yksinäisempiä ja ahdistuneempia

Suomalaisista joka neljäs (26 %) arvioi oman alkoholinkäyttönsä vähentyneen koronapandemian aikana. Neljä prosenttia arvioi alkoholinkäyttönsä lisääntyneen. Tiedot käyvät ilmi Kantarin kyselytutkimuksesta, johon vastasi 1004 ihmistä. Kyselyn teetti Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Alkoholinkäyttö oli vähentynyt kaikissa ikäryhmissä. Eniten se oli vähentynyt opiskelijoilla sekä 18–34-vuotiailla, joista lähes puolet arvioi alkoholinkäytön vähentyneen. Yleisintä alkoholin käytön lisääntyminen oli niillä, jotka ilmoittivat käyttävänsä alkoholia vähintään pari kertaa viikossa.

“Alkoholinkäytön vähentyminen on hyvä uutinen ja siihen ovat vaikuttaneet korona-ajan rajoitukset. Toivon mukaan alkoholin käytön vähentämisestä jää monille pysyvä tapa. Toisaalta tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että osalle ihmisistä alkoholi on entistä suurempi ongelma. Ne, jotka juovat paljon, juovat entistä enemmän. Tämä näkyy myös lisääntyneinä soittoina EHYTin Päihdeneuvontaan”, sanoo EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.


Joka viides juo kerralla viisi annosta tai enemmän

Suurin osa suomalaisista (60 %) käyttää alkoholia yhdestä kahteen annosta kerralla. Noin joka viides kertoi käyttävänsä alkoholia kerrallaan viisi annosta tai enemmän: miehistä joka neljäs (24 %) ja naisista joka kymmenes (12 %). Yleisintä viiden tai useamman annoksen juominen oli työssäkäyvän väestön ja opiskelijoiden keskuudessa. Joka neljäs vastaaja arvioi ainakin silloin tällöin juovansa alkoholia niin, että se tuntuu toden teolla. Humalahakuinen juominen oli yleisempää niillä, jotka käyttävät alkoholia usein.

Omasta alkoholinkäytöstä on ollut huolissaan pandemiavuoden aikana kuusi prosenttia suomalaisista. Eniten oma alkoholinkäyttö huolestuttaa heitä, jotka juovat alkoholia viisi annosta kerralla tai enemmän sekä heitä, jotka juovat alkoholia vähintään pari kertaa viikossa. Ne vastaajat, joiden alkoholin käyttö oli lisääntynyt, arvioivat muita useammin yksinäisyyden tunteen sekä stressin ja ahdistuksen tunteen lisääntyneen koronaepidemian aikana.

“EHYTin Päihdeneuvontaan soittavien määrä on lähes tuplaantunut edeltävänä vuonna. Avun tarve on ilmeistä ja yhteyttä ottavat usein myös huolissaan olevat läheiset. Alkoholin haitat eivät kosketa vain suurkuluttajia, vaan haittoja omalle terveydelle ja myös lähipiirille aiheutuu jo vähäisemmällä käytöllä. Apua ja tukea kannattaa hakea matalalla kynnyksellä”, toteaa Mikkonen.


Kyselyyn vastanneista joka viides kertoi juovansa alkoholia vähintään pari kertaa viikossa, miehistä 30 prosenttia ja naisista 12 prosenttia. Neljä kertaa viikossa tai useammin alkoholia käytti viisi prosenttia vastaajista. Käyttökertojen määrä on pysynyt samalla tasolla, kuin vuonna 2016 tehdyssä juomatapatutkimuksessa (THL).

Kantar TNS toteutti kyselyn puhelinhaastatteluilla, jotka tehtiin osana Catibus-monitilaajatiedonkeruuta. Kyselyn kohderyhmä olivat 18–79-vuotiaat suomalaiset. Aineisto on painotettu vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan ja se edustaa kohderyhmää pois lukien Ahvenanmaa. Puhelinhaastatteluja tehtiin yhteensä 1004. Tiedonkeruuaika oli 11.–25.1.2021. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on ± 3,1 %-yksikköä 50 % tulostasolla.

artikkelin avainsanat:
alkoholi EHYT tutkimukset