Pixabay
07:10 - 08.03.2021 / viihde / Findance
Tutkimus: joka neljännen työntekijän katse uusissa työtehtävissä - koulutukseen hakeudutaan ahnaasti

Vuonna 2020 työmarkkinoilta poistui 255 miljoonaa kokopäiväistä työntekijää, mutta silti joka neljäs suunnittelee vaihtavansa työpaikkaa vuonna 2021 kertoo tuore IBM:n tutkimus ”What employees expect in 2021”.

Työpaikan vaihdon lisäksi 72 % tutkimukseen osallistuneista siintää mielessä jatkokouluttautuminen ja taitojen kehittäminen. Työntekijät haluavat löytää tasapainon työ- ja yksityiselämän välillä ja etsiä uusia mahdollisuuksia työmarkkinoilta.

Tutkimuksen merkittävimmät löydökset:

- Vuonna 2020 joka viides kyselyyn osallistunut vaihtoi oma-aloitteisesti työpaikkaa. Tähän vastaajajoukkoon kuului 33 % Z-sukupolven (18–24-vuotiaat) ja 25 % milleniaalien (25–39-vuotiaat) edustajia

- 28 % kyselyyn vastanneista, jotka aikovat vaihtaa työpaikkaa vuonna 2021, mainitsivat tärkeimmiksi syiksi tarpeen joustavammalle työajalle tai työpaikan sijainnille sekä paremmat työedut. Esiin nousi myös työhyvinvointiin liittyvät odotukset ja tarpeet

- Joka neljäs työntekijä kertoi ajatuksistaan vaihtaa ammattia vuonna 2021.

Odotukset työnantajaa kohtaan ovat muuttuneet voimakkaasti – jatkuva oppiminen ja etenemismahdollisuudet arvossaan

Tutkimuksen mukaan työntekijät arvostavat eniten työnantajan tarjoamia etenemismahdollisuuksia ja mahdollisuutta tasapainottaa työ- ja yksityiselämä. Yli 40 % vastanneista sanoi puolestaan työnantajan etiikan ja arvojen olevan tärkeitä heidän sitoutumisensa kannalta ja 36 % arvosti työnantajan tarjoamia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia.

”Koronapandemia on muokannut merkittävästi työntekijöiden odotuksia työnantajistaan. Päättävässä asemassa olevien on oltava empaattisempia ja löydettävä persoonallinen tapa houkutella uusia kykyjä taloon sekä samalla pitää hyvät työntekijät talossa. Tämä pätee etenkin Z-sukupolven ja milleniaalien suhteen", sanoi Amy Wright IBM Talent & Transformation -ohjelman johtaja.

"Uusiin menetelmiin voi esimerkiksi kuulua räätälöityjen oppimissuunnitelmien laatimista, työntekijöiden urapolkujen kehittämistä, osallistavan ja joustavan kulttuurin edistämistä tai palkkaamiseen liittyvän puolueellisuus mahdollisuuden poissulkemista vaikkapa tekoälyn avulla."

Työnantajien ja työntekijöiden välillä on käsitysero osaamistasosta ja koulutukseen hakeudutaan ahnaasti

45 % työnantajista kokee haasteelliseksi löytää oikeanlaista osaamista. Samaan aikaan 87 % vastanneista työntekijöistä on luottavainen omaan osaamistasoonsa. Tyytyväisyydestä huolimatta 72 % kyselyyn vastanneista työntekijöistä etsii kuitenkin aktiivisesti kouluttautumismahdollisuuksia.

25 % kyselyyn osallistuneista kertoi suunnitelmistaan osallistua tänä vuonna uudelleen- tai täydennyskoulutukseen, jotka johtavat viralliseen tutkintoon tai sertifiointiin. Noin 30 % Z-sukupolven edustajista ja milleniaaleista kertoi osallistuvansa koulutukseen, joka johtaa viralliseen tutkintoon tai sertifikaattiin. Joka neljäs Z-sukupolven vastaajasta sanoo hyödyntävänsä oppisopimuskoulutusta.

IBM haastatteli tutkimusta varten tammikuussa 2021 yli 14 000 täysi-ikäistä yhdeksässä maassa: Brasiliassa, Kanadassa, Kiinassa, Saksassa, Intiassa, Meksikossa, Espanjassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa.

artikkelin avainsanat:
IBM IBM Suomi tutkimukset työelämä