Findance.com
08:35 - 02.06.2023 / viihde / Findance
Huolestuttava kysely: koulukiusaaminen Suomessa pahempaa kuin vuosiin

Kouluterveyskyselyn mukaan 8. ja 9. luokkalaisten ahdistuneisuus ja kiusaamiskokemukset eivät osoita laantumisen merkkejä koronan jälkeen, päinvastoin ne näyttävät lisääntyneen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi tuoreet tiedot, jotka paljastavat huolestuttavan trendin yläkoululaisten hyvinvoinnissa.

Ahdistuneisuuden osalta kevään 2023 kyselyn mukaan 22 prosenttia 8. ja 9. luokan oppilaista kertoi kärsivänsä kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta. Erityisesti tytöt (34 %) kokivat ahdistuneisuutta huomattavasti yleisemmin kuin pojat (9 %). Vuonna 2021 vastaavat luvut olivat tytöillä 30 prosenttia ja pojilla 8 prosenttia.

THL:n tutkimuspäällikkö Olli Kiviruusu kommentoi tuloksia hieman yllättyneenä ja totesi odottaneensa ahdistuneisuuden vähenevän, koska koronasta oli jo kulunut aikaa. Ylilääkäri Terhi Aalto-Setälä puolestaan korosti tulosten vaativan huolellista analysointia juurisyiden ymmärtämiseksi. Hän huomautti, että korona-aikana nuorten ja perheiden arki muuttui merkittävästi, eikä siitä ole vielä täysin toivuttu. Lisäksi aikuisten huolenaiheet, kuten turvallisuus ja taloudelliset haasteet, heijastuvat nuoriin.

Kyselyn tulokset asettavat haasteita palvelujärjestelmälle, joka on jo ennestään kuormittunut. Nuorten lisääntyvä oireilu vaatii perustason palveluilta, erityisesti opiskeluhuoltopalveluilta, riittäviä resursseja ja työkaluja vastata nuorten kasvavaan tuen tarpeeseen. Aalto-Setälä painotti, että vaikka perustason osaamista on jo vahvistettu koulutuksilla, tarvitaan lisää ammattilaisia.

Kiusaamiseen pitäisi puuttua tehokkaasti

Koulussa viikoittain kiusaamista kokeneiden osuus on kasvanut. Vuoden 2023 kyselyn mukaan 8. ja 9. luokkalaisista pojista 8,6 prosenttia ja tytöistä 7,5 prosenttia kertoi kokeneensa viikoittaista kiusaamista. Poikien osalta luku on palautunut noin vuoden 2010 tasolle, kun se oli aiemmin laskusuunnassa. Tyttöjen kohdalla viikoittaista kiusaamista kokeneiden osuus on hieman suurempi kuin koskaan vuoden 1996 jälkeen.

Jenni Helenius, THL:n kehittämispäällikkö, korostaa, että jos kiusaaminen on viikoittaista, siihen ei selvästikään ole onnistuttu puuttumaan. Hän painotti myös satunnaisen kiusaamisen haitallisuutta.

- On tärkeää, että aikuiset havaitsevat kiusaamisen, kuuntelevat kaikkia osapuolia ja puuttuvat asiaan päättäväisesti. Kiusaamista kokeneille tarvitaan monipuolista tukea, Helenius toteaa.

Yksinäisyys vaivaa monia

Kyselyn mukaan yksinäisyyden kokemukset eivät ole juurikaan muuttuneet korona-ajan jälkeen. Pojista 9 prosenttia kertoi kokevansa itsensä yksinäiseksi, kun vastaava luku tytöillä oli 21 prosenttia.

Jenni Helenius painotti yksinäisyyden vaikutuksia ja totesi, että yksinäiseksi itsensä kokevalla ei ehkä ole ketään, jonka kanssa jutella.

- Kouluilla tulisi tarjota oppilaille mahdollisuuksia keskusteluihin, tutustumiseen ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun, jotta kenenkään ei tarvitsisi tahallaan jäädä ulkopuolelle, Helenius sanoo.

artikkelin avainsanat:
kiusaaminen koulu koulukiusaaminen THL