Pixabay
11:49 - 06.10.2022 / viihde / Findance
"Sähkökatkot eivät saa koskea lääkehuoltoa" - Lääkehuollon toimijat huolissaan

Lääkkeiden keskeytymättömän saatavuuden varmistamiseksi lääkehuollon toimijoiden on oltava mahdollisten sähkökatkojen ulkopuolella, huomauttaa toimiala varautumisen ministeriryhmälle, Huoltovarmuuskeskukselle ja viranomaisille lähetetyssä kirjeessä.

Lääkehuollon toimijat tuottavat yhteiskunnan kannalta kriittisiksi määriteltyjä toimintoja. Jokaisella lääkehuollon toimijalla on yksityiskohtaiset varautumissuunnitelmat ja -järjestelyt erilaisia poikkeustilanteita varten. Pitkäaikainen sähkökatko voi kuitenkin aiheuttaa vakavaa haittaa, minkä vuoksi on tärkeää rajata lääkehuollon palveluntarjoajat mahdollisten sähkökatkojen ulkopuolelle.

Lääkkeiden varastointiolosuhteet ovat tarkasti säädeltyjä, sillä ne ovat erittäin helposti pilaantuvia ilman lämpötilavalvottuja tiloja ja laitteita. Lyhyetkin sähkökatkokset voivat pilata lämpöherkät lääkkeet. Tällä olisi välitön vaikutus lääkkeiden saatavuuteen, mikä on kaikissa olosuhteissa välttämätöntä terveydenhuoltojärjestelmän moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Lääkehuollon tehtävänä on varmistaa, että potilaat saavat tarvitsemansa lääkkeet ajoissa. Siksi on tärkeää, että lääkkeet jaetaan turvallisesti, oikea-aikaisesti ja laadukkaasti sairaaloihin ja apteekkeihin. Lääkehuollon toimijat ovat myös vastuussa lääkkeiden velvoitevarastoinnista velvoitevarastointilain mukaisesti.

Sähkökatkojen riski toimijoille on lääkkeiden saatavuuden äkillinen heikkeneminen. Jos apteekit joudutaan sulkemaan sähkökatkon vuoksi, on vaarana, että potilaiden akuuttihoitoa, kuten antibioottien antamista, ei voida aloittaa.

Tukkuapteekkien hetkellinen häiriö heijastuisi nopeasti lääkkeiden saatavuuteen apteekeissa koko maassa. Tällaiset häiriöt kuormittaisivat muita terveydenhuollon tarjoajia, koska potilaat joutuisivat etsimään korvaavaa hoitoa.

Suomen lääkehuolto on riippuvainen lääkkeiden tuonnista, eikä pilaantuneiden lääkkeiden tilalle ole aina mahdollista saada nopeasti korvaavia lääke-eriä. Jos esimerkiksi osa Suomen insuliinivarastosta lämpenisi sähkökatkoksen vuoksi ja näin pilaantuisi, diabeetikoiden elämää ylläpitävän hoidon jatkuvuus olisi uhattuna.

Apteekit, sairaala-apteekit, lääkekeskukset, lääketukkukauppiaat ja lääketehtaat ovat kaikki lääkehuollon toimijoita.