Exilion Tuuli
02:55 - 06.10.2022 / viihde / Findance
Kaksi uutta tuulipuistoa Suomeen 2025 - Exilion Tuuli: arvioitu vuosituotanto 320 000 MWh

Elon, Valtion Eläkerahaston ja Veritaksen omistama uusiutuvaan energiaan sijoittava Exilion Tuuli Ky rakentaa kaksi uutta tuulipuistoa Iin kuntaan, Pohjois-Pohjanmaalle. Tuulipuistojen nimet ovat Isokangas ja Palokangas, ja niiden yhteenlaskettu teho on 100 MW.

Isokangas-tuulipuistoon tulee viisi tuulivoimalaa ja Palokangas-tuulipuistoon 12 tuulivoimalaa. Exilion on tilannut 5,9 MW:n turbiinit Nordexilta ja allekirjoittanut yhtiön kanssa 30-vuotisen huolto- ja ylläpitosopimuksen. Voimaloiden tornin korkeus on 159 metriä ja roottorin halkaisija 163 metriä.

Laitosten odotetaan tuottavan 320 000 MWh vuodessa, mikä vastaa noin 130 000 kerrostalokaksion vuotuista sähköntarvetta.

Tuulivoimaloiden rakentaminen alkaa teiden rakentamisen myötä vuoden lopulla. Voimaloita aletaan pystyttää kesällä 2024, ja tuotanto alkaa vuoden 2025 alussa.

- Nykyisessä energiatilanteessa koimme erittäin tärkeäksi lisätä investointeja uusiutuvaan energiaan Suomessa. Isokankaan ja Palokankaan tuulipuistot edistävät osaltaan kotimaisen sähkön riittävyyttä ja omavaraisuutta tuotannossa, toteaa Exilionin investointipäällikkö Pasi Valasjärvi.

Rakentamisen aikana hanke työllistää noin 60 kokoaikaista työntekijää. Investoinnin kokonaisarvo on noin 130 miljoonaa euroa.

Kahden uuden rakennettavan tuulivoimapuiston valmistuttua Exilion Tuuli omistaa jo 15 tuulivoimapuistoa. Niiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 485 MW. Exilionin vuosituotanto on tuulipuistojen valmistumisen jälkeen arviolta 1,4 TWh, mikä vastaa lähes 4 % Suomen uusiutuvan energian tuotannosta vuonna 2021.

Vuonna 2019 perustettu Exilion Tuuli on uusiutuvan energian tuotantoon keskittyvä kotimainen sijoitusyhtiö. Exilion omistaa 13 tuulivoimapuistoa ja jatkaa investointeja uusiutuvan energian lisäämiseen Suomessa. Yhtiön liiketoiminnan tuotot ohjataan suomalaisten eläkkeisiin.