Pixabay
13:56 - 05.10.2022 / viihde / Findance
Yli 15 000 suomalaista korkeakouluopiskelijaa saa selvityspyynnön

Kela on lähettänyt selvityspyynnön korkeakouluopiskelijoille, jotka eivät ole edistyneet opinnoissaan riittävästi. Yhteensä selvityspyyntöjä lähetettiin 15 600.

Kela seuraa korkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemistä opintotuki- ja opintosuoritustietojen avulla. Seuranta kattaa lukuvuoden 2021-2022 ja tarvittaessa koko sen ajan, jonka opiskelija on opiskellut korkeakoulussa Suomessa.

Opintojen edistymisen seuranta perustuu opintotukilainsäädäntöön.

Selvityspyyntöjen määrä lisääntyi viime vuodesta

Kela seuraa korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä vuosittain. Tällä hetkellä seurantaa on tehty noin 138 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka ovat saaneet opintotukea vähintään yhden kuukauden ajan lukuvuonna 2021-2022.

Selvityspyyntö on lähetetty 8 400 yliopisto-opiskelijalle ja 7 200 ammattikorkeakouluopiskelijalle. Vuosi sitten selvityspyynnön sai 13 800 opiskelijaa, joista 7 100 opiskeli yliopistossa ja 6 700 ammattikorkeakoulussa.

Opintojen edistymistä arvioidaan kahdella tavalla:

- Suorittiko opiskelija viime lukuvuonna (2021-2022) vähintään 20 opintopistettä?

- Onko opiskelija suorittanut keskimäärin vähintään 5 opintopistettä jokaista tukikuukautta kohden joko viimeisen lukuvuoden aikana tai koko opiskeluaikana?

20 opintopisteen vaatimus ei koske opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa kevätlukukaudella 2022. Jos opiskelija on valmistunut tai suorittanut tutkinnon lukuvuonna 2021-2022 tai syksyllä ennen seurantaa, hän on edistynyt opinnoissaan riittävästi. Jos opiskelija on jo valmistunut aiemmin ja jatkaa opintojaan, edistymistä seurataan valmistumiskuukauden jälkeiseltä ajalta.

Edistymisen seurannassa otetaan huomioon kaikki Suomessa suoritetut korkeakouluopinnot ja 1.8.2011 jälkeen käytetyt opintotukikuukaudet. Jos opiskelijalla on opintopisteitä useammasta kuin yhdestä korkeakoulusta, Kela laskee ne automaattisesti mukaan. Myös keskeytyneet opinnot otetaan huomioon.

Selvityspyyntöön kannattaa vastata hyvissä ajoin

Selvityspyyntöön vastaamisen määräaika on 25. lokakuuta mennessä. Opiskelija voi vastata selvityspyyntöön esimerkiksi OmaKelan verkkolomakkeella.

Opiskelijan vastauksen perusteella Kela harkitsee, onko opintojen riittämättömälle edistymiselle hyväksyttävä syy. Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai annettua syytä ei hyväksytä, Kela lakkauttaa opintotuen 1. tammikuuta 2023 alkaen.

artikkelin avainsanat:
Kela koulutus opintoraha opintotuki opiskelu