jarmoluk / Pixabay
14:13 - 03.10.2022 / viihde / Findance
Fingrid: suomalaiset vähentäneet sähkön käyttöä merkittävästi, Olkiluoto 3 korvaamassa puuttuvan Venäjän tuonnin

Fingrid on päivittänyt arvionsa sähkön riittävyydestä tulevan talven aikana sen jälkeen, kun sähkönkäyttö laski syyskuussa keskimäärin seitsemän prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tämän seurauksena arvio talven huippukysynnästä on päivitetty. Muutoin tilanne on pysynyt pitkälti ennallaan.

Poikkeuksellinen tilanne energiamarkkinoilla jatkuu Euroopan sodan vuoksi, mikä aiheuttaa epävarmuutta sähkön saatavuudesta. Suomalaisten kannattaa varautua sähkökatkojen mahdollisuuteen tulevana talvena.

Uusi arvio sähkön huippukulutuksesta tulevana talvena on 14 400 MW, mikä on 700 MW vähemmän kuin alkuperäinen arvio. Päivitetty huippukysyntä johtuu pääosin siitä, että sähkönkäyttö on syyskuussa vähentynyt noin 7 % vuoden 2021 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kotimaisen tuotannon arvioidaan kattavan parhaimmillaan 12 900 MW, mukaan lukien Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitos ja Meri-Porin voimalaitos sekä arvio tuulivoimatuotannosta tyyntymisajankohtana. Olkiluoto 3 -laitos korvaisi puuttuvan Venäjän tuonnin.

EU asettaa myös tavoitteeksi vähentää huippukysyntää 5 prosenttia.

- Olemme nyt saavuttaneet 7 prosentin säästön sähkönkäytössä, mikä on todella hyvä alku. Mutta talvi ja pakkaset ovat vielä edessä. Tulevana talvena sähkön säästämisellä ja käytön ajoittamisella voi olla ratkaiseva merkitys sähkökatkosten välttämisessä. Esimerkiksi noin 10 prosentin säästö huipputilanteessa vastaisi jo lähes Olkiluoto 3:n tuotantokapasiteettia, sanoo voimajärjestelmän käytön johtaja Tuomas Rauhala.

Fingrid päivittää sähkön riittävyysarvionsa tulevana talvena tilannekuvan muuttuessa.

Lue myös: Energiakriisi: Tätä sähköfutuurit ennustavat talven 2023 sähkön hinnoiksi