Esther Moreno / Alamy / AOP
14:52 - 30.09.2022 / viihde / Findance
Euroopan komission sähköntuotannon tuottokatto valmisteltu "kiireellä ja huonosti"

Euroopan komissio on hyväksynyt oikeudellisesti sitovan asetuksen Venäjän hyökkäyssodan aiheuttaman energiakriisin ratkaisemiseksi ja Euroopan auttamiseksi ensi talven yli.

Asetuksessa mennään suoraan energiansäästötavoitteen ytimeen eli energiankulutuksen vähentämiseen erityisesti ruuhka-aikoina. Suomessa on vahvaa asiantuntemusta näiden tilanteiden hallinnasta, ja sekä kansalaiset että yritykset ovat panostaneet ansiokkaasti energiankäytön optimointiin.

Energiateollisuus ry:n mielestä on kuitenkin valitettavaa, että sähköntuotannon katto on valmisteltu "kiireellä ja huonosti". Tämän seurauksena asetus sisältää epäselvyyksiä ja lukuisia kysymyksiä, joihin ei ole vastattu valmistelutyön aikana.

Tuottokatto on 180 euroa megawattitunnilta, ja se koskee monenlaista sähköntuotantoa lukuun ottamatta kivihiilestä ja maakaasusta tuotettua energiaa, joka on jo nyt kallista, sekä vesivoimaa säätötarkoituksiin.

- Tuottokatto ei ole ratkaisu energiakriisiin eikä sillä ole sähkön hintaa alentavaa vaikutusta, sanoo Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

- Tuottokatto vaikuttaa merkittävästi tuleviin investointeihin ja saattaa rajata tarpeellista tuotantoa pois silloin, jolloin sähköstä on pulaa.

Asetus tarjoaa kansallista joustavuutta tuottokattojen käyttöönotossa ja soveltamisessa. Esimerkiksi Suomessa energiayhtiöiden voitot hyödyttävät joka tapauksessa kansalaisia, sillä suurin osa energiantuotannosta on julkisessa omistuksessa ja osingot menevät valtiolle tai kunnille. Suomelle ominainen sähkön ja lämmön yhteistuotanto voi osoittautua haastavaksi tuottokattoa sovellettaessa, kun tuotantokustannukset nousevat lähelle asetettua ylärajaa tai sen yli, mutta kylmimpinä päivinä tämäkin lisätuotanto voi olla tarpeen, jotta vältytään kiertäviltä sähkökatkoilta.

- Kansallista liikkumavaraa tulisi käyttää siten, että sähköjärjestelmän toiminta ja sähkön riittävyys huippukulutuksen aikana ei vaarannu, eikä tuotantokaton käyttöönotto johda sähkön hinnan nousuun asiakkaille. On myös huolehdittava siitä, että tuotantokatto ei vaikuta kielteisesti toimijoiden markkinakäyttäytymiseen, Leskelä tuumii.

Tuottokaton ja muiden asetuksissa säädettyjen toimenpiteiden on oltava Leskelän mielestä väliaikaisia.

- Neuvotteluissa on jo annettu periksi, kun soveltamisaikaa on pidennetty suunnitellusta pidemmäksi. Tämä on valitettavaa. Tärkeintä on nyt varmistaa paitsi se, että ihmisten sähkölaskut ovat kohtuuhintaisia, myös pidemmän aikavälin investointinäkökulma, jotta muu Eurooppa voi irrottautua riippuvuudestaan Venäjästä ja työmme vihreän siirtymän puolesta voi jatkua.

Lue myös: Säätövoima on tärkeää sillon, kun tuuli ei puhalla eikä aurinko paista - "Vesivoiman tuotantoa ei tule leikata"