Pixabay
07:10 - 21.09.2021 / viihde / Findance
Lasten ja nuorten kokema yksinäisyys on lisääntynyt - School to Belong vähentää yksinäisyyttä koulumaailmassa

Joka neljäs tyttö ja pojista joka kymmenes tunsi itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti, selviää uudesta Kouluterveyskyselystä. HelsinkiMission School to Belong -ohjelma tarjoaa kokonaisvaltaisen ja pitkäkestoisen ratkaisun yksinäisyyden vähentämiseen koulumaailmassa.

Kyselystä ilmenee, että lasten ja nuorten kokema yksinäisyyden tunne on kasvanut kaikissa ikäluokissa. Pitkään jatkunut yksinäisyys on riski sekä nuoren psyykkiselle että fyysiselle terveydelle. Kesällä julkaistussa OECD:n yksinäisyysraportissa korostetaan, että koulutuksella on avainrooli yksinäisyyden ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä.

"Lasten ja nuorten yksinäisyys on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, joka ei katoa vain koronarajoituksia höllentämällä. Tarvitsemme laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä vaikuttavia toimenpiteitä yksinäisyyden vähentämiseksi. Tähän on ratkaisuna kehitetty School to Belong -ohjelmaa. Ohjelmassa hyödynnetään kaikkea sitä osaamista, joita HelsinkiMission eri toiminnoissa on jo vuosia kehitetty ja todettu vaikuttavaksi”, toteaa toiminnanjohtaja Tuula Colliander.


Yksinäisyyden vähentämisestä koko kouluyhteisön asia

School to Belong -ohjelma auttaa tunnistamaan ja lievittämään nuorten yksinäisyyttä ja sen haitallisia vaikutuksia terveydelle ja hyvinvoinnille. Ohjelman tavoitteena on tehdä yksinäisyyden vähentämisestä koko oppilaitoksen yhteisen asian. School to Belong -ohjelmassa huomioidaan laajasti kouluyhteisön eri toimijat nuorten yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi.

”School to Belong poikkeaa aiemmista yksinäisyyden vähentämiseen kohdistetuista interventioista siinä, etteivät sen kohteena ole ainoastaan yksinäiset oppilaat tai yksittäiset toimenpiteet. Ohjelma osallistaa koko koulun - aina hallinnon strategioista opettajien ja oppilashuollon ammattilaisiin sekä joka ikiseen lapseen ja nuoreen saakka”, kertoo professori ja yksinäisyystutkija Niina Junttila.


School to Belong on suunniteltu pitkäkestoiseksi toimintamalliksi Suomen kaikkiin oppilaitoksiin. Ohjelman sertifikaatti myönnetään oppilaitoksille, jotka sitoutuvat vähentämään ja ennaltaehkäisemään yksinäisyyttä omassa kouluyhteisössään. Ohjelman pilotointi aloitetaan syksyllä 2021 ammattioppilaitos Prakticumissa ja Grunskolan Norsenissa. Oppilaitosten on vielä mahdollista ilmoittautua mukaan pilottiin.

”Ohjelmassa käytetään kaikkia kansainvälisissä meta-analyyseissä tehokkaimmiksi todennettuja menetelmiä eli tehokasta varhaista puuttumista, taitojen harjoittelua, asenneilmapiirin muuttamista ja yksinäisyyttä ylläpitävien ajatusvääristymien oikomista. Nämä ovat juuri niitä toimenpiteitä, joita myös OECD tuoreessa yksinäisyysraportissaan korostaa”, toteaa Junttila.