Alamy / AOP
02:10 - 17.06.2021 / viihde / Findance
Fujitsu selvitti: Globaali kilpailu vauhdittaa teollisuustuotannon automatisaatiota

Maailmanlaajuinen kilpailu ohjaa valmistavaa teollisuutta nopeisiin muutoksiin, kertoo Fujitsun tuore selvitys. Sen mukaan automaatio on tärkein laadun ja tehokkuuden parannuskeino. Myös vastuullisuuden painoarvo on kasvanut uusissa ict-investoinneissa.

Valmistava teollisuus on pyrkinyt parantamaan toimintansa toipumiskykyä ja ketteryyttä vastauksena koronapandemian aiheuttamaan sokkiin. Tehdasautomaatio on noussut tässä keskeiseksi keinoksi. Ala investoi automaatioon enemmän kuin mihinkään muuhun, ja kolme neljäsosaa (76,8 %) vastaajista suunnittelee uusia hankkeita seuraaville 12 kuukaudelle. Toimialan johtajat kiinnittävät myös entistä enemmän huomiota vastuullisuuteen – se on nyt kolmanneksi tärkein ict-menoihin vaikuttava tekijä. Tulokset viittaavat siihen, että valmistajat reagoivat kuluttajien haluun valita vastuullisia tuotemerkkejä.

Tulokkaat ja markkinahäiriköt vauhdittavat digitalisaatiota

Vastaajien mukaan kireä kilpailutilanne kiihdyttää digitalisaatiota. Yli kolme neljäsosaa (75,8 %) vastaajista raportoi kovasta tai erittäin kovasta kilpailusta maailmanlaajuisesti, ja vain joka viides (21,7 %) ei ole kohdannut kansainvälistä kilpailua lainkaan. Lähes seitsemän kymmenestä (68,7 %) vastaajasta kertoo uusien tulokkaiden ja markkinaosuuksia hakevien markkinahäiriköiden koventavan kilpailua.

Valmistava teollisuus vastaa kilpailuun innovoinnilla. Fujitsun selvityksessä 80 prosenttia vastaajista sanoi digitalisaatiohankkeiden tulosten täyttäneen tai ylittäneen odotukset. Hankkeilla oli esimerkiksi vahvistettu kilpailukykyä ja asiakassuhteita, vähennetty jätteiden määrää, parannettu laatua, mahdollistettu uusia ekosysteemimalleja sekä lisätty toiminnan ketteryyttä. Tämän pohjalta valmistava teollisuus aikoo tehdä lisää kattavia hankeinvestointeja seuraavien 12 kuukauden aikana. Ainakin 30 prosenttia vastaajista aikoo tehdä suuria tai erittäin suuria digi-investointeja.


It:n ja tuotannon integraatio ratkaisee pelin

"Automaation merkitys valmistavalle teollisuudelle korostui useissa selvityksen mittareissa, joista tärkeimmiksi nousivat laatu ja tehokkuus. Nykyään tehdastuotanto ja tietotekniikka toimivat vielä paljolti erillään. Fujitsu on yksi maailman johtavista teollisuuden ict-integraattoreista, ja mielestämme tietotekniikan integrointi tuotantotekniikkaan on seuraava ratkaiseva askel. Erityisesti integroimalla koneensuunnitteluteknologiaa tehtaan tuotantoon voidaan laatua ja tehokkuutta olennaisesti parantaa", sanoo valmistavan teollisuuden ratkaisuista Fujitsussa vastaava johtaja Yuuki Yamamoto.

Yli kaksi kolmasosaa vastaajista (69,3 %) uskoo, että tuotantoon liittyvissä sovelluksissa tärkeintä on parantaa laatua ja sen jälkeen tehokkuutta nostamalla käyttöastetta (67,6 %). Kaikkien turvallisuuteen liittyvien seikkojen parantaminen on kolmanneksi tärkeintä. Tätä korostaa tietoturvan nouseminen tärkeimmäksi syyksi kasvattaa ict-menoja.

Tutkimusyhtiö DataDriven teki selvityksen Fujitsulle helmi–maaliskuussa 2021. Kyselyyn vastasi 208 valmistavan teollisuuden ict-päättäjää 17 maasta Euroopasta, Britanniasta, Pohjois-Amerikasta, Aasian ja Tyynenmeren alueelta sekä Japanista. Suurin vastaajaryhmä (29,5 %) edusti liikevaihdoltaan 1,1–5,1 miljardin dollarin organisaatioita. Suomalaisia oli vastaajista 2,4 %.