Pixabay
16:10 - 01.04.2021 / viihde / Findance
Fintraffic laajentaa liikennetiedottamistaan ilmanlaatuun - "Ruuhka-aikojen välttäminen, taloudellinen ajotapa ja tyhjäkäyntien minimointi"

Fintrafficin tieliikennekeskus alkaa 1.4. lähtien kertoa liikennetiedotteissaan pääkaupunkiseudun ilmanlaadusta. Tiedottamisella pyritään herättelemään tien päälle lähteviä ihmisiä miettimään omia liikkumistapojaan ja ottamaan ajoittain heikentynyt alueellinen ilmanlaatu huomioon jo etukäteen. Fintrafficin heikentyneen ilmanlaadun tiedotteet julkaistaan myös Fintrafficin Liikennetilanne-palvelussa, josta ne ovat kaikkien hyödynnettävissä.

"Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu on yleisesti ottaen hyvä, kun sitä verrataan muun Euroopan suurkaupunkialueisiin. Ajoittaista ilmanlaadun alueellista heikentymistä kuitenkin esiintyy, ja juuri siitä lähdemmekin nyt tiedottamaan. Kaupungeissa hengitysilman laatua heikentävät etenkin liikenteen pakokaasut, jotka purkautuvat lähelle sitä korkeutta, jossa hengitämme. Pakokaasut sisältävät terveydelle haitallisia kaasuja ja hiukkasia, kuten typen oksidit ja pienhiukkaset. Tieliikenne aiheuttaa myös varsinkin keväisin kaupunki-ilmaa pilaavan katupölyn. Heikentyneen ilmanlaadun tiedottamisella onkin selkeä paikkansa liikennetiedottamisessa, jolla pyrimme antamaan tiellä liikkujille mahdollisimman kattavaa kuvaa kulloisestakin tieliikenteen tilanteesta ja sen mahdollisista poikkeamista", taustoittaa Fintrafficin tieliikenteenohjauksesta asiantuntija Jani Laiho.

Heikentyneen ilmanlaadun tiedotteet tuovat konkreettista dataa tiellä liikkujien käyttöön

Heikentyneen ilmanlaadun tiedote kertoo jatkossa tiellä liikkujille, jos alueella on huono tai erittäin huono ilmanlaatuindeksi. Ilmanlaadun ollessa huono tai erittäin huono herkät ihmiset saattavat saada oireita.

"Tiellä liikkujat voivat ottaa omassa toiminnassaan huomioon ilmanlaatuasiat monellakin tapaa. Ruuhka-aikojen välttäminen, taloudellinen ajotapa ja tyhjäkäyntien minimointi ovat tästä hyviä käytännön esimerkkejä. Miettiä kannattaa myös vähäpäästöisempien kulkumuotojen, kuten junien ja polkupyörän hyödyntämistä. Astmaatikoille ja muille herkille ihmisille heikentynyt ilmanlaatu saattaa aiheuttaa lisäksi ihan fyysisiä oireita, joten tiedottaminen auttaa myös ennakoimaan tämän ennen matkaan lähtemistä", jatkaa Jani Laiho.


Mittausdataa Fintrafficin tieliikennekeskuksen heikentyneen ilmanlaadun tiedotteisiin kerrytetään reaaliajassa pääkaupunkiseudun ilmanlaadun havaintolaiteverkosta, jota täydennetään Ilmatieteen laitoksen kehittämällä ennustemallilla. Viime vuosina havaintolaiteverkkoa on tiivistetty entistä kattavammaksi Smart & Clean -säätiön projektissa Ilmatieteen laitoksen vetämänä. Projektissa mukana ovat olleet myös Helsingin yliopisto, HSY, Pegasor, Vaisala ja Uudenmaan liitto.

Pohjana heikentyneen ilmanlaadun tiedottamiselle toimii ilmanlaatuindeksi, joka lasketaan tunneittain kullekin mittausasemalle. Ilmanlaatuindeksin laskennassa voidaan ottaa huomioon rikkidioksidin (SO2), typpidioksidin (NO2), hengitettävien hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2.5), otsonin (O3), hiilimonoksidin (CO) ja haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuudet. Millään asemalla ei mitata näitä kaikkia, joten käytännössä indeksi lasketaan aina vain osasta näitä yhdisteitä. Fintrafficin heikentyneen ilmanlaadun tiedotteisiin data saadaan Ilmatieteen laitoksen avoimen datan palvelusta.

artikkelin avainsanat:
Fintraffic ilmanlaatu liikenne