Alamy / AOP
17:10 - 25.03.2021 / viihde / Findance
Etla listasi Suomen merkittävimmät yritykset: OP, Neste ja Nordea kärjessä - Supercell ei TOP-10:ssä

Mitä tapahtuu, kun isä kohtaa lapsensa Lilli-opettajan humalassa baarissa? Klikkaa Spotifyyn!

Arvonlisältään kymmenen suurinta konsernia Suomessa muodostavat monipuolisen yritysjoukon. Top10-yritysten joukossa on niin teollisuusyrityksiä, palvelualan yrityksiä kuin rahoitusalankin yrityksiä. Monipuolisuus näkyy myös omistusrakenteessa eli mukana on myös ulkomaalaisomisteisia yrityksiä.

Etlan tänään julkaiseman tutkimuksen Suurimpien yritysten rooli Suomen kansantaloudessa (ETLA Raportti 109) mukaan vuonna 2019 Suomessa toimi kolme yritystä, jotka tuottivat Suomeen arvonlisää yli 1,5 miljardia euroa. Ykkössijalle nousi selkeästi pankkiryhmittymä OP, joka tuotti arvonlisää lähes 1,7 miljardia euroa. Toisella sijalla oli Neste (1,54 mrd. euroa) ja kolmantena Nordea Finland (1,51 mrd. euroa). Seuraaville sijaluvuille ylsivät yli miljardin arvonlisällä UPM, Kesko ja Metsä Group. Lisäksi kymmenen suurimman yrityksen joukkoon kuuluivat myös Elisa, Stora Enso, Bayer ja ABB.

Etla on aiemmin julkaissut vastaavan tutkimuksen, jossa tutkittiin kymmentä tärkeintä yritystä Suomessa vuosina 2008 ja 2013. Listalla havaittiin nyt joitakin muutoksia. Vuoden 2008 kärkiyrityksistä seitsemän kuului top10-listalle myös vuonna 2019. Muutoksista näkyvin on aiemmin kärkisijaa pitäneen Nokian putoaminen eniten arvonlisää tuottaneiden yritysten joukosta pois.

– Verrattuna vuoteen 2008 uusina yrityksinä top10-listalle ovat kivunneet Neste, Elisa ja Bayer. Nokian putoaminen kärkikymmeniköstä on huomionarvoista, sillä vuonna 2008 arvonlisältään suurin yritys oli Nokia. Nyt ykkössijalle noussut OP sijoittui vuonna 2008 neljänneksi. Arvonlisältään suurimpien yritysten joukko siis kuitenkin vaihtelee jonkin verran, toteaa tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö Etlasta.

Vuonna 2015 suurimpien yritysten listalle nousi Ali-Yrkön mukaan myös nuori peliyhtiö Supercell, mutta vuonna 2019 se ei enää yltänyt top10-yritysten joukkoon. Sen sijaan saksalaisomisteinen Bayer nousi ensimmäistä kertaa listalle.

Suuryrityksillä merkittävä rooli bkt:n tuottajina, mutta pienempi rooli työllistäjinä

Suhteessa talouden kokoon top10-yrityksillä on varsin merkittävä rooli Suomen bruttokansantuotteen tuottajina. Vuonna 2019 ne synnyttivät 5,7 prosenttia Suomen bkt:sta. Yhteenlaskettu bkt-osuus on suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2008 eli niiden arvonlisä on kasvanut Suomessa samaa tahtia kuin muun talouden.

Etlan laskemissa bkt-osuuksissa ei ole mukana yritysten arvoketjujen kautta syntyviä kerrannaisvaikutuksia, jotka vaihtelevat toimialoittain ja yrityksittäin. Tulosten mukaan erityisen suuria kerrannaisvaikutuksia syntyy erityisesti metsäteollisuudessa.

Arvonlisän kasvusta huolimatta, top10-yritysten henkilöstömäärä Suomessa on vähentynyt. Vuodesta 2008 vuoteen 2019 henkilöstömäärät ovat laskeneet noin 20 prosentilla, tosin väheneminen ei ole ollut yhtäjaksoista. Supistukset ajoittuvat pääosin vuosien 2008 ja 2015 välille, minkä jälkeen yritysten yhteenlaskettu työllisyys on Suomessa hieman noussut.

– Vaikka top10-yritykset ovat siis viime vuosina hieman lisänneet Suomen henkilöstöään, niiden osuus koko yrityskentän työllisyydestä on kuitenkin jatkanut laskuaan. Vuonna 2019 arvonlisältään kymmenen suurinta yritystä työllisti vajaa neljä prosenttia kaikkien yritysten työllisyydestä, kun vastaava osuus vuonna 2008 ylsi noin viiteen prosenttiin, Etlan Ali-Yrkkö huomauttaa.

Vuoden 2019 kymmenen suurinta yritystä työllisti lähes 63 000 henkeä Suomessa (vrt. 79 000 henkeä vuonna 2008). Yhteenlasketut luvut peittävät Ali-Yrkön mukaan kuitenkin alleen sen, että suurimpien yritysten joukossa on myös joitakin selvästi henkilöstöään kasvattaneita yrityksiä, kuten Bayer ja Elisa.

Tutkimuksen ovat rahoittaneet Helsingin Pörssiklubin säätiö ja Business Finland.

Uusi suomipop-biisi tarinoi, mitä tapahtuu, kun isä kohtaa lapsensa Lilli-opettajan humalassa baarissa? Klikkaa Spotifyyn!