Christian Lue / Unsplash
09:32 - 05.10.2022 / viihde / Findance
Yleislaturi mobiililaitteille toteutuu EU:ssa vuonna 2024

Euroopan parlamentin hyväksynnän myötä EU:n kuluttajat voivat pian käyttää samaa laturia kaikissa elektroniikkalaitteissaan.

Vuoden 2024 loppuun mennessä kaikissa EU:ssa myytävissä matkapuhelimissa, tableteissa ja kameroissa on oltava USB-C-latausportti. Velvoite laajentuu koskemaan myös kannettavia tietokoneita keväästä 2026 alkaen. Euroopan parlamentti hyväksyi uuden lain täysistunnossa tiistaina äänin 602 puolesta, 13 vastaan ja 8 tyhjää. Päätös on osa EU:n laajempaa pyrkimystä vähentää elektroniikkaromua ja antaa kuluttajille mahdollisuus tehdä kestävämpiä valintoja.

Uudet säännöt tarkoittavat, että kuluttajat eivät enää tarvitse uutta laturia joka kerta, kun he ostavat uuden laitteen. He voivat pian käyttää samaa laturia useiden pienten ja keskisuurten kannettavien elektroniikkalaitteiden kanssa.

Kaikissa uusissa matkapuhelimissa, tableteissa, digitaalikameroissa, kuulokkeissa tai kuulokemikrofoneissa, kannettavissa videopelikonsoleissa, kannettavissa kaiuttimissa, e-lukulaitteissa, näppäimistöissä, hiirissä, kannettavissa navigaattoreissa, kuulokkeissa ja kannettavissa tietokoneissa, joissa käytetään langallista latausta ja joiden teho on enintään 100 wattia, on valmistajasta riippumatta oltava USB-C-tyyppinen latausportti.

Kaikilla pikalatausta tukevilla laitteilla on sama latausnopeus, joten käyttäjät voivat ladata laitteitaan samalla nopeudella millä tahansa yhteensopivalla laturilla.

Myös langaton lataus yleistyy. Nyt hyväksytyn lain mukaan Euroopan komission on varmistettava vuoden 2024 loppuun mennessä, että myös langattomat laturit ja laitteet ovat yhteensopivia uusien sääntöjen kanssa, jotta vältetään kielteiset vaikutukset kuluttajiin ja ympäristöön. Samalla poistetaan niin sanottu teknologialoukku, jossa kuluttajat ovat riippuvaisia yhdestä ainoasta valmistajasta.

Uusien sääntöjen mukaan kuluttajille tiedotetaan uusien laitteiden latausominaisuuksista erityisellä merkinnällä, jotta heidän on helpompi nähdä, ovatko heidän nykyiset laturinsa yhteensopivia. Ostajat voivat myös tehdä tietoon perustuvan valinnan siitä, ostavatko he uuden laturin uuden tuotteen kanssa vai eivät.

Uudet velvoitteet lisäävät latureiden uudelleenkäyttöä. Ne säästävät kuluttajia jopa 250 miljoonaa euroa vuodessa tarpeettomilta laturihankinnoilta. Käytöstä poistetut ja käyttämättömät laturit tuottavat EU:ssa vuosittain noin 11 000 tonnia elektroniikkajätettä.

- Vihdoinkin yleislaturista on tulossa todellisuutta Euroopassa. Näitä sääntöjä on odotettu yli vuosikymmenen ajan, mutta vihdoin monien eri latureiden käytöstä tulee menneisyyttä. Tässä laissa otetaan huomioon myös tuleva kehitys ja latausinnovaatiot, ja se hyödyttää sekä kuluttajia että ympäristöä. EU:lla on siis edelleen ideoita, joilla se voi parantaa miljoonien eurooppalaisten jokapäiväistä elämää ja kannustaa muuta maailmaa seuraamaan esimerkkiä, esittelijä Alex Agius Saliba (S&D, Malta) toteaa.

Neuvoston on vielä virallisesti hyväksyttävä teksti, ennen kuin se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Direktiivi tulee voimaan 20 päivän kuluttua julkaisemisesta. Jäsenvaltioilla on sen jälkeen 12 kuukautta aikaa saattaa säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 12 kuukautta määräajan päättymisen jälkeen aloittaa niiden soveltaminen. Uusia sääntöjä ei sovelleta tuotteisiin, jotka on saatettu markkinoille ennen soveltamispäivää.

Parlamentti on viime vuosikymmenen aikana toistuvasti vaatinut yleisten maksujen käyttöönottoa. Teollisuuden kanssa on pyritty vähentämään matkapuhelinten latausta, mutta vapaaehtoisella toiminnalla ei ole saatu aikaan konkreettisia tuloksia EU:n kuluttajien kannalta. Komissio antoi lopulta lainsäädäntöehdotuksen 23. syyskuuta 2021.