Rex Features / AOP
02:40 - 05.10.2022 / viihde / Findance
Energiakriisi: Kotimainen uusiutuva lämmitysöljy nostettava vaihtoehdoksi, vaatii Lämmitysenergia Yhdistys

Sähkölämmityksen hinta on noussut Ukrainan sodan vuoksi. Sähkö on nyt jopa kolme kertaa kalliimpaa kuin lämmitysöljy, huomauttaa Lämmitysenergia Yhdistys Ry. Uusiutuva kotimainen lämmitysöljy maksaa 18-19 senttiä kilowattitunnilta. Sähkö maksaa sopimuksesta riippuen noin 45 senttiä kilowattitunnilta.

Jätteistä ja tähteistä valmistettu uusiutuva lämmitysöljy on usein myös vähäpäästöisin lämmitysmuoto. Suora sähkölämmitys omakotitalossa tuottaa lähes viisi kertaa enemmän hiilidioksidipäästöjä kuin uusiutuvan öljylämmityksen ja ilmavesilämpöpumpun yhdistelmä. Uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöönotto ei myöskään vaadi kalliita toimenpiteitä. Jos talossa on jo öljylämmitys, riittää polttimen päivittäminen tai vaihtaminen. Suomessa on tällä hetkellä noin 130 000 öljylämmitteistä omakotitaloa.

Hiljattain myönnetty 800 miljoonan euron valtiontukipaketti helpottaa sähkölämmittäjien ahdinkoa muutaman kuukauden ajan ensi vuoden alussa. Se ei kuitenkaan ratkaise kysymystä siitä, mikä on järkevä pitkän aikavälin lämmitysvaihtoehto.

- Tulevina kuukausina sähkölämmityksen kustannukset voivat olla edelleen huomattavasti korkeammat kuin nyt. Suora sähkölämmitys tulee 20 000 kWh vuodessa kuluttavalle omakotitalolle kolme kertaa kalliimmaksi kuin ilmavesilämpöpumpun ja uusiutuvan lämmitysöljyn yhdistelmä. Myös ilmalämpöpumpun ja sähkön sekä maalämmön yhdistelmä on selvästi kalliimpi kuin ilmavesilämpöpumpun ja uusiutuvan lämmitysöljyn hybridi, sanoo Lämmitysenergia Yhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Hannula.

Uusiutuva lämmitysöljy on hyvä vaihtoehto myös siksi, että sen käyttöönotto ei vaadi kalliita toimenpiteitä, pelkkä polttimen päivitys tai vaihto riittää. Suomessa on noin 130 000 öljylämmitteistä omakotitaloa. Jos vuokralainen valitsee taloonsa hybridilämmityksen, nykyinen öljykattila jää käyttöön ilmavesilämpöpumpun rinnalle.

- Uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöönotto ei vaadi yhteiskunnan kymmenien tuhansien eurojen investointia eikä suuria investointeja infrastruktuuriin. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa olla käyttämättä uusiutuvaa lämmitysöljyä, Hannula tuumii.

Myös kerrostaloissa uusiutuva lämmitysöljy on selvästi sähköä edullisempaa. Kun Kiinteistöliiton indeksitalolle laskettiin lämmityskustannukset, ilmavesilämpöpumpun ja uusiutuvan lämmitysöljyn käyttö maksoi 74 000 euroa vuodessa. Ilmavesilämpöpumpun ja sähkön yhdistelmällä lämmityskustannukset olivat 108 000 euroa.

Uusiutuvan lämmitysöljyn käyttö vähentää hiilidioksidipäästöjä välittömästi

Öljylämmitys voi olla vähähiilisin lämmitysmuoto, jos käytetään uusiutuvaa lämmitysöljyä. Jätteistä ja tähteistä valmistettu uusiutuva lämmitysöljy vähentää hiilidioksidipäästöjä välittömästi.

- Uusiutuvan lämmitysöljyn hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin muiden yleisten lämmitysmuotojen. Suora sähkölämmitys tuottaa keskikokoisessa omakotitalossa lähes viisi kertaa enemmän hiilidioksidipäästöjä vuodessa kuin ilmavesilämpöpumpun ja uusiutuvan lämmitysöljyn yhdistelmä. Ilmavesilämpöpumpun ja sähkön yhdistelmän CO2-päästöt ovat yli kolme kertaa suuremmat ja maalämmön yli kaksi kertaa suuremmat kuin ilmavesilämpöpumpun ja uusiutuvan lämmitysöljyn hybridin CO2-päästöt, Hannula vertaa.

Kerrostalossa ilmalämpöpumpun ja sähkön yhdistelmän hiilidioksidipäästöt ovat 30 000 kiloa vuodessa. Se on kolme kertaa enemmän kuin ilmavesilämpöpumpun ja uusiutuvan öljylämmityksen hybridillä. Esimerkkilaskelman kerrostalo on Kiinteistöliiton indeksitalo.

Suomi on asettanut nykyisessä hallitusohjelmassa tavoitteeksi hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Hallitus on nyt päättämässä 46 miljoonan euron lisätuesta kotitalouksille, jotka luopuvat öljylämmityksestä. Aikaisemmin tällä hallituskaudella valtion budjetista myönnettiin lähes 38 miljoonaa euroa samaan tarkoitukseen, ja EU:n elvytyspaketista on kanavoitu 65 miljoonaa euroa kotitalouksien auttamiseksi irtautumaan öljylämmityksestä.

- Nämä rahat pitäisi ohjata sinne, missä niitä todella tarvitaan. Sama koskee hallituksen juuri päättämään 800 miljoonan euron tukipakettiin sähkönkäyttäjille. Se helpottaa väliaikaisesti suomalaisten ahdinkoa ensi vuoden alussa, mutta se ei edistä siirtymistä järkeviin lämmitysmuotoihin, Hannula toteaa.

- Tavoitteet ja ihanteet ovat tärkeitä, mutta ne on myös pystyttävä saavuttamaan. Nykyisiä päästövähennystavoitteita ei voida saavuttaa käytettävissä olevilla energiavaihtoehdoilla ja nykyisellä energiankulutuksella. Ideaalien rinnalle tarvitaan nyt realismia, sanoo Hannula.

Suomessa on useita yrityksiä, jotka myyvät uusiutuvaa lämmitysöljyä. Neste, joka on lähes 45-prosenttisesti valtion omistuksessa, tutkii mahdollisuutta luopua fossiilisten polttoaineiden jalostuksesta ja siirtyä uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon. Suomalainen St1 rakentaa Göteborgiin biopolttoaineen jalostamoa, jonka on määrä käynnistyä ensi vuonna. UPM tuottaa biopolttoaineita Lappeenrannassa ja suunnittelee uutta jalostamoa Rotterdamiin.

- Öljylämmityksestä luopumisen sijaan kannattaisi tukea siirtymistä hybridilämmitykseen ja uusiutuvaan lämmitysöljyyn. Silloin samalla rahalla, jolla nykyisin tuetaan yhden omakotitalon lämmityksen vaihtamista, voitaisiin päivittää kymmenen omakotitaloa uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöön, Hannula päättää.