Alamy / AOP
16:10 - 31.10.2021 / viihde / Findance
Danske Bankin laina- ja sijoitussalkuista hiilineutraaleja vuoteen 2050 mennessä

Danske Bank kertoo sitoutuneensa mukauttamaan laina- ja sijoitussalkkunsa hiilineutraaleiksi vuoteen 2050 mennessä. Pankki tulee tekemään asiakkaiden kanssa tiivistä yhteistyötä ja tarjoavat ratkaisuja, jotka tukevat vihreää siirtymää.

- On selvää, että ilmastonmuutos pakottaa meidät kaikki ryhtymään välittömiin toimiin ja että niihin on tartuttava myös huomattavasti aiemmin arvioitua ripeämmin. Meille pankkina on tärkeää tukea asiakkaita ja yhteiskuntia siirtymässä kohti vähähiilisempää tulevaisuutta. Net-Zero Banking Alliance -hankkeeseen liittyminen on meille tärkeä askel tässä työssä, sanoo Samu Slotte, Danske Bankin kestävästä rahoituksesta vastaava johtaja.

Danske Bank on liittynyt Net-Zero Banking Allianceen (NZBA), joka on pankkien johdolla YK:n aloitteesta luotu maailmanlaajuinen pankkien liittouma. Liittouman jäsenet sitoutuvat mukauttamaan laina- ja sijoitussalkkujensa päästöt siten, että nollanettopäästöt voidaan saavuttaa Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden mukaisesti viimeistään vuonna 2050.

- Liittymällä Net-Zero Banking Alliance -liittoumaan, vahvistamme sitoutumistamme salkkujemme vähähiilisyyteen Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden mukaisesti. Arvioimme, että asetamme vuoden 2030 ilmastotavoitteet laina- ja sijoitussalkkuillemme vielä tämän vuoden aikana, Slotte kertoo.


Aiemmat ilmastotoimet pohjana

Danske Bank on jo usean vuoden ajan tehnyt pitkäjänteistä ilmastotyötä ja tukenut asiakkaita kestävyysasioissa esimerkiksi tarjoamalla vihreitä rahoitusinstrumentteja, kuten lainoja ja joukkovelkakirjoja, sekä kehittämällä ilmastoskenaarioanalyysejä.

Yksi ilmastotyön keinoista ovat linjaukset ilmaston kannalta haitallisten toimialojen rahoittamisesta. Aiemmin tänä vuonna Danske Bank ilmoitti luopuvansa asteittain kivihiili- ja turve-energiaa tuottavien yritysten rahoittamisesta ja niihin sijoittamisesta. Linjaus noudattaa kansainvälisiä suosituksia ja on osa pankin pyrkimyksiä siirtyä vähähiiliseen talouteen.

- Pankit ovat ratkaisevassa osassa tukemassa yhteiskunnan siirtymää kohti vähähiilisyyttä. Transparentit ja yhdenmukaiset toimintatavat ovat sen onnistumisessa keskeisiä. Koko toimialan kattava yhteistyö onkin välttämätöntä niiden saavuttamisessa, Slotte päättää.