HUS
09:10 - 20.10.2021 / viihde / Findance
HUS: Puistosairaala valmis avaamaan ovensa potilaille 25.10.

Aikuiskirurgiaan painottuvassa Puistosairaalassa Meilahden sairaala-alueella alkaa leikkaus- ja vastaanottotoiminta ensi maanantaina 25.10. Sairaalan toiminnot on suunniteltu potilaiden hoitoketjujen mukaisesti.

Peruskorjattuun Puistosairaalaan muuttaa toimintoja useista HUSin sairaaloista. Muuttavien yksiköiden toiminta nykyisissä tiloissa päättyy esimerkiksi Töölön sairaalassa ja Kirurgisessa sairaalassa. Aikataulutetut muutot Puistosairaalaan alkavat tällä viikolla. Viimeisten Puistosairaalaan siirtyvien yksiköiden muutot ovat marraskuun puolivälissä.

Leikkaustoiminta alkaa Puistosairaalassa heti avautumispäivänä 25.10. Samana päivänä avautuvat myös kirurginen vuodeosasto ja rintarauhaskirurgian sekä laskimokirurgian poliklinikat. Sairaalan yksiköt aloittavat toimintansa porrastetusti muuttojen edetessä.


Uusia malleja potilashoitoon

Muutto uuteen sairaalaan ja tiloihin merkitsee uusia toimintatapoja potilashoidossa. Potilaiden hoitopolkuja on suunniteltu erikoisalojen yhteistyönä.

”Suurin osa Puistosairaalaan leikkaukseen tulevista potilaista tulee hoitoon LYHKI-yksikön eli lyhytjälkihoitoisen kirurgian yksikön kautta ja myös kotiutuu sieltä leikkauksen jälkeen päiväkirurgisesti. LYHKI-yksikössä toimivat kaikki sairaalan kirurgiset erikoisalat”, kertoo toiminnallista suunnittelua johtanut ylilääkäri Tuomo Meretoja.

Puistosairaalan kahdessa kerroksessa toimivalla vuodeosastolla hoidetaan niin ikään sairaalan eri kirurgisten erikoisalojen potilaita.

Puistosairaalassa tehdään plastiikka-, rintarauhas-, laskimo- ja leukakirurgian erikoisalojen leikkauksia. Lisäksi siellä hoidetaan yleisanestesiassa suu- ja hammassairauksien potilaita. Röntgen palvelee hammashoitoa sekä kirurgisia potilaita, jotka tarvitsevat rintarauhaskuvauksia tai magneettikuvauksia. Sairaalaan muuttavien yksiköiden joukossa on myös huuli- ja suulakihalkiokeskus HUSUKEn poliklinikka ja Kliinisen fysiologian yksikkö.

Puistosairaalassa toimii 2.11. alkaen suun perusterveydenhuollon ilta- ja viikonloppupäivystys. Sairaalassa ei ole muuta päivystystä.