Markus Lintu
10:10 - 20.09.2021 / viihde / Findance
Helsinki: Vuosaaren lukion uusi rakennus on otettu käyttöön

Opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa Vuosaaren lukion uudessa rakennuksessa. Kaupunki haluaa panostaa laadukkaiden oppimistilojen rakentamiseen.

Vuosaaren lukiorakennuksen (Mosaiikkiraitti 2b) suunnittelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota tilojen käytettävyyteen. Tilat tukevat lukion musiikki- ja teknologiapainotteista opetusta sekä taiteen perusopetusta. Lukiolle on tehty 900 opiskelijan nykyaikainen oppimisympäristö, joka tarjoaa mahdollisuudet oppimisen yhteistyöhön ja monipuolisten työtapojen käyttöön.

Rakennuksen suunnittelussa on huomioitu myös rakennuksen rooli sivistyksen ja vapaa-ajan monitoimikeskuksena. Rakennus tuo kaivattua lisätilaa lähes 40 000 asukkaan Vuosaaren kaupunginosan asukastoiminnalle ja järjestöille sekä tapahtumille erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Lukiorakennus on Helsingin kaupungin ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettu hanke. Elinkaarimallilla varmistetaan, että rakennetut tilat ovat turvalliset ja terveelliset. Suunnitelmallisen ylläpidon ja energiatehokkuuden maksimoinnin ansiosta kiinteistön hiilijalanjälki voidaan pitää mahdollisimman alhaisena.


Uusi rakennus on osa Vuosaaren keskustan kehittämishanketta

Uusi lukio on rakennettu Vuosaaren ytimeen, ja se sijoittuu urheilutalon ja metroaseman väliselle tontille Vuotalon ja kauppakeskuksen kupeeseen. Kaupunki haluaa panostaa Vuosaaren kehittämiseen, ja uusi lukiorakennus vahvistaa osaltaan Vuosaaren keskustan vetovoimaisuutta. Kaupunkikuvallisilla arvoilla ja arkkitehtuurilla on ollut korkea painoarvo talon suunnittelussa.


Elinkaarihanke vahvistaa tilojen suunnitelmallista ylläpitoa

Kaupungin omistukseen tulevan lukiorakennuksen palveluntuottaja valittiin suunnittelukilpailulla, jossa kaupunki asetti hankkeelle toiminnalliset, tekniset, kaupunkikuvalliset ja ekologiset lähtötiedot ja vaatimukset. Suunnittelusta ja rakentamisesta vastasi YIT ja kaupunki osallistui suunnittelun ohjaamiseen. Rakennuksen on suunnitellut Verstas Arkkitehdit.

Caverion Suomi Oy vastaa rakennuksen talotekniikasta. Caverion tulee vastaamaan kiinteistön huollosta ja kunnossapidosta sekä tavoitteenmukaisesta energiankulutuksesta 20 vuotta.

Uuden lukion rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2019, ja hanke valmistui aikataulussa. Kaupunki ei ole rakennuttanut uusia pysyviä lukiorakennuksia 1970-luvun jälkeen. Joitakin laajennuksia on tehty.