Pixabay
12:10 - 03.09.2021 / viihde / Findance
Turku: Pyydä apua -napin kautta lapsiperheille matalan kynnyksen tukea

Turun kaupunki on ottanut käyttöön Pyydä apua -napin verkkosivustollaan. Pyydä apua -nappi on matalan kynnyksen sähköinen kanava, jonka tavoitteena on tarjota tukea tai ohjata oikeanlaisen avun piiriin. Erityisesti lapsiperheille suunnatun verkkopalvelun kautta voi pyytää apua nimettömänä, ja palvelu on kenen tahansa käytettävissä.

Avunpyynnön lisäksi palvelun kautta voi myös esittää kysymyksiä tai jättää yhteydenottopyynnön. Palvelu helpottaa avun pyytämistä, sillä ottaessaan yhteyttä Pyydä apua -napin kautta ei tarvitse tietää mihin palveluun tai kehen ammattilaiseen tulisi olla yhteydessä kulloinkin.

Nappia painettaessa avautuu helposti täytettävä lomake, joka siirtyy lähettämisen jälkeen asiaa käsittelevälle ammattilaiselle. Hän ottaa yhteyttä kolmen arkipäivän kuluessa apua pyytäneeseen kuntalaiseen tämän toivomalla tavalla – joko puhelimitse tai viestillä. Pyydä apua -nappi ei sovellu kiireellistä käsittelyä tai päivystyshoitoa vaativiin tilanteisiin, eikä palvelun kautta voi varata aikaa ajanvarauksen ohi.

– Ammattilaisen ottaessa yhteyttä kartoitetaan kuntalaisen tilanne ja pyritään hoitamaan asiakkaan asia kuntoon tai ainakin käynnistämään palveluprosessi sen mukaan, mikä asiakkaan tarve on.

Pyydä apua -nappia hallinnoi Turun kaupungin ehkäisevä terveydenhuolto. Toiminta perustuu kuitenkin lapsiperheiden kanssa tekemisissä olevien Turun kaupungin eri toimijoiden yhteistyöhön.

– Toivomme, että Pyydä apua -napin kautta saamme autettua niitä lapsiperheitä, lapsia ja nuoria, joilla on avuntarvetta ja jotka kaipaavat ammattilaisen apua arkeensa ja elämäänsä, sanoo Pia Suvivuo, Turun kaupungin ehkäisevän terveydenhuollon johtaja.

Pyydä apua -nappi löytyy osoitteesta turku.fi/pyydaapua