Pixabay
14:10 - 12.06.2021 / viihde / Findance
Yliopiston laskelma: Näin paljon yksi taksimatka tuottaa päästöjä Suomessa - 02 Taksi kompensoi jatkossa jokaisen välittämänsä taksikyydin päästöt

Valtakunnallinen 02 Taksi -palvelu on yhteistyössä Tampereen yliopiston liikenteentutkimuskeskus Vernen kanssa selvittänyt taksiliikenteen päästöjä Suomessa. Jatkossa 02 Taksi sitoutuu kompensoimaan kaikkien yhteistyökumppaneilleen välitettävien kyytien päästöt. Samalla yhtiö kannustaa yhteistyökumppaneitaan kehittämään valikoimaansa nostamalla vähäpäästöisten autojen osuutta.

Yliopiston laskelmissa on käytetty apuna 02 Taksin toteutuneiden matkojen tietoja, Traficomin (2020) avoimesta ajoneuvorekisteridatasta laskettua luvanvaraisten henkilö- ja pakettiautojen keskimääräistä päästöä CO2 g/km sekä Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen (HLT 2016) mukaisia taksien keskimääräismatkoja.

Näiden laskelmien perusteella yksittäisen taksimatkan keskimääräinen päästö per taksimatka on 0,97 kg.

”Tutkimuksellisesti oli erittäin mielenkiintoista saada käyttöön yli 100 000 taksimatkan aineisto. Analyysi toi esiin Suomessa käytettävissä olevan avoimen ajoneuvorekisteridatan hyödyllisyyden, mutta toisaalta paljasti myös tarpeen saada jatkossa parempaa tietoa autojen toteutuneista päästöistä, jotta laskentaan sisältyviä epävarmuuksia voidaan vähentää. Oli myös ilahduttavaa nähdä aineistossa täyssähköautoja ja toivottavasti niiden osuus kasvaa ripeästi”, sanoo Tampereen yliopiston professori Heikki Liimatainen.

Henkilöliikennetutkimuksen datan perusteella Suomessa tehdään vuosittain noin 42 miljoonaa taksimatkaa ja taksimatkojen kokonaispäästöt ovat arviolta 50 000 CO2 tonnia. Kuukaudessa alan päästömäärä on tilastojen mukaan noin 4167 CO2 tonnia.


02 Taksi kompensoi kyydit

02 Taksi osallistuu liikenteen päästöjen aiheuttamien haittojen vähentämiseen. Merkittävimpänä tekona yritys kompensoi jatkossa kaikki 02 Taksin kautta tilatut ja yhteistyökumppaneidensa ajamat taksimatkat.

”Toimimme valtakunnallisena tilauskanavana yli 40 yhteistyökumppanillemme. Kompensointi on yrityksemme luonteesta johtuen suoraviivaisin tapa vaikuttaa taksialan päästöjen aiheuttamiin haittoihin. Lisäämme samaan aikaan tietoisuutta yhteistyökumppaneidemme vähäpäästöisistä autoista tuomalla ne selkeästi esiin sovelluksessamme ja puhelinpalvelussamme.”, 02 Taksin operatiivinen johtaja Petteri Niemi kertoo.

Päästökompensaatio tehdään sijoittamalla ilmakehän kasvihuonekaasuja sitoviin tai vähentäviin hankkeisiin yhteistyössä Nordic Offsetin kanssa. 02 Taksi on valinnut kompensaatiohankkeiksi vuoden 2020 ja 2021 päästöjen osalta suomalaisen hankkeen hiilidioksidin sitomisesta puutalorakentamiseen sekä puhtaampien keittimien hankkeen Ugandassa.

”Haluamme olla toimialalla edelläkävijä Suomessa ja tarkoituksenamme on lisätä tietoisuutta kuluttajien sekä alan toimijoiden keskuudessa kompensoinnista sekä mahdollisuuksista vähentää hiilijalanjälkeä. Uskomme, että asiakkaat arvostavat tulevaisuudessa yhä enemmän yrityksiä, jotka kiinnittävät huomiota ympäristöasioihin ja se tulee olemaan myös kilpailuetu.” Niemi toteaa.


Vähäpäästöiset kyytivaihtoehdot kiinnostavat kuluttajiakin

02 Taksin käyttäjillä on jo jonkin aikaa ollut mahdollisuus valita kyytiä tilatessaan autoksi vähäpäästöinen vaihtoehto, jos sellainen on tarjolla. Petteri Niemen mukaan on nähtävissä kehitystä, jossa taksimatkaa etsivä valitsee yhä useammin ympäristöystävällisen vaihtoehdon.

”Jos katsotaan vaikkapa kumppaniyhtiömme, Oulussa toimivan Otaxin dataa, huomataan, että toukokuussa vähäpäästöisiä kyytejä valittiin yli kaksi kertaa enemmän kuin tammikuussa. Määrät kasvavat varmasti edelleen tarjonnan laajentuessa ja tietoisuuden lisääntyessä.”