Alamy / AOP
20:10 - 28.03.2021 / viihde / Findance
Nuoret ja suurituloiset lisänneet sijoituksiaan korona-aikana - lähes joka viides sanoo koronan vieneen tuloja vähintään jonkin verran

Suomalaiset kotitaloudet näyttävät selvinneen yllättävän helposti koronapandemian aiheuttamista talousvaikeuksista. Jo yli vuoden kestänyt pandemia on kolhinut vähemmän kuin joka viidennen kotitalouden taloutta. Sen sijaan valtaosa (68%) kertoo, ettei pandemialla ole ollut heidän talouteensa mitään vaikutusta. Tiedot ilmenevät LähiTapiolan teettämästä kyselystä.

Kyselyn perusteella pandemialla on ollut jonkin verran vaikutusta vähemmän ansaitsevien suomalaisten talouteen. Enintään 35 000 euroa vuodessa ansaitsevista kyselyyn vastanneista suomalaisista noin joka neljäs kertoi koronan pudottaneen heidän tulojaan vähintään jonkin verran.

Ammattiryhmistä koronakurjimuksesta ovat toki eniten kärsineet työttömät ja yrittäjät. Koronan aiheuttamien rajoitustoimien vuoksi monet suomalaiset ovat menettäneet työpaikkansa tai ovat joutuneet lomautetuiksi. Suuria tulomenetyksiä on aiheutunut myös useille yrittäjille, erityisesti ravintolayrittäjät ovat kärsineet selvästi.

- Koronavuoden talousvaikutukset jäivät onneksi pelättyä pienemmiksi ja suurin osa kotitalouksista on selvinnyt naarmuitta oman talouden näkökulmasta. Toinen ilon aihe on, että tulonmenetyksiä kärsineet ovat aika hyvin pystyneet tasapainottamaan oman taloutensa. Menojen pienentäminen ja säästämisen laittaminen toistaiseksi tauolle on riittänyt useimmille ja vain harvat ovat joutuneet purkamaan säästöjään, LähiTapiolan yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro kommentoi kyselyn tietoja.

Koronan vaikutukset näkyvät erityisesti työttömien ja lomautettujen määrässä. Vuoden aikana heitä on tullut enemmän ja se näkyy myös LähiTapiolan kyselyssä. Kun LähiTapiola kysyi vuosi sitten suomalaisilta tulonmenetyksistä, kyselyyn vastanneista työttömistä niitä oli koronan vuoksi kokenut 18 prosenttia vastanneista. Tammikuun kyselyssä menetyksiä kokeneita oli jo 36 prosenttia.

-Lomautetuista tai työttömistä kahdeksan prosenttia sanoi kotiuttaneensa pahan päivän säästöjä, kun kaikista vastaajista osuus oli neljä prosenttia. Toisaalta ihan odotettua, että tällaisessa ”pahan päivän” käytännön stressitestissä säästöjä myös puretaan, sillä siihenhän ne on tarkoitettu.

Sen sijaan koronapandemian ensimmäisessä aallossa eniten tulonmenetyksiä kärsivät yrittäjät. Vuoden aikana erilaiset tukimuodot ja sulkujen hellitykset ovat vähentäneet jonkin verran tulonmenetyksiä kokeneiden yrittäjien määrää.


Säästämisinto on kasvussa – nuoret ja suurituloiset innokkaasti sijoitusmarkkinoilla

Suomalaisten säästämis- ja sijoittamishaluihin korona näyttää vaikuttaneen kasvattavasti. Kotitalouksien säästämisaste on pandemian aikana ollut selvässä kasvussa, ilmenee Tilastokeskuksen tilastoista.

Kulutuksesta yli jääneitä tuloja monet kotitaloudet ovat kanavoineet sijoitusmarkkinoille. LähiTapiolan kyselyssä peräti joka kolmas harmitteli sitä, ettei ole aloittanut säästämään aiemmin tai ei ollut säästänyt riittävästi ennen pandemian alkua.

Vaikka pörssikurssit ovat heilahdelleet vuoden aikana rajustikin, se ei ole suomalaisia säästäjiä juurikaan hetkauttanut. Kyselyyn vastanneista peräti 55 prosenttia sanoi, etteivät ole muuttaneet säästämiskäyttäytymistä mitenkään.

Kyselyyn vastanneista 45 prosenttia piti nykyistä korona-aikaa hyvänä hetkenä tehdä sijoituspäätöksiä. Vastanneista 18 prosenttia ei tekisi päätöksiä nyt. Heidän mielestään sekä koronan aiheuttama epävarmuus että rahanpuute olivat suurimmat syyt pidättäytyä lisäsijoituksista juuri nyt.

Varsin suuri joukko, 37 prosenttia vielä empii. He eivät osanneet sanoa, onko aika päätösten tekemiselle otollinen vai ei.

-Tee päätös sijoittamisesta nyt, mutta toteuta se pikkuhiljaa säännöllisenä ja pitkäjänteisenä kuukausisäästämisenä. Sen jälkeen voikin vaikka välttää sijoituspäätöksiä.


Halukkaita lisäsijoitusten tekemiseen löytyy kuitenkin melko runsaasti. Kyselyyn vastanneista sijoittajista 18 prosenttia kertoi tehneensä lisäsijoituksia koronapandemian aikana.

Eniten lisäsijoittajia oli enintään 24 –vuotiaissa vastaajissa sekä 45-54 –vuotiaissa vastaajissa. Tuloluokkajaottelussa selvästi eniten lisäsijoituksia olivat tehneet suurituloiset, yli 85 000 euroa vuodessa tienaavat.

- Suurimmalla osalla säästäminen on jatkunut entiseen malliin. Etenkin hyvätuloiset ovat onnistuneet hyödyntämään edullisen markkinatilanteen lisäämällä sijoituksia, mutta eivät he suinkaan yksin ole olleet ostolaidalla. Ilahduttavaa myös on, että säästämisen ja sijoittamisen aloittajia tuntuu olevan laajasti kaikissa tuloluokissa ja etenkin nuorten keskuudessa. Buumin päällä kannattaa muistaa hajauttaminen myös muihin omaisuuslajeihin kuin osakkeisiin, Nummiaro muistuttaa.

LähiTapiolan kyselyn on toteuttanut Kantar TNS. Kyselyyn on vastannut kaikkiaan 1027 suomalaista, jotka ovat iältään 15-74 –vuotiaita. Kysely on toteutettu 15.-21.1.2021. Kyselyn tilastollinen virhemarginaali on noin +/- 3,1 prosenttiyksikköä.

artikkelin avainsanat:
LähiTapiola osakkeet sijoittaminen