Alamy / AOP
16:10 - 06.02.2021 / viihde / Findance
Suomen Pankki: kotimaisissa sijoitusrahastoissa olevat sijoitukset ennätyksellisen suuret

Joulukuussa 2020 suomalaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuusvelka oli 135,2 mrd. euroa, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Rahasto-osuusvelka kasvoi 8,1 mrd. eurolla vuoden 2020 aikana. Tammi-maaliskuussa 2020 rahasto-osuuksien markkina-arvo laski 15,6 mrd. eurolla, minkä lisäksi kansainvälinen koronapandemia aiheutti sen, että rahastoista lunastettiin nettomääräisesti 2,8 mrd. euron edestä pääomia.

Huhtikuun 2020 jälkeen tapahtuneet sijoituskohteiden arvonnousut sekä tehdyt uudet merkinnät kuitenkin kasvattivat suomalaisten sijoitusrahastojen rahasto-osuusvelkaa vuoden 2020 loppuun mennessä.

Huhti-joulukuun 2020 aikana sijoitusten arvonnousut kasvattivat rahasto-osuuksien arvoa 21,9 mrd. eurolla ja lisäksi sijoitusrahastoihin tehtiin uusia merkintöjä nettomääräisesti 4,5 mrd. euron edestä.

Vuoden 2020 aikana nettomääräisesti (1,2 mrd. euroa) eniten uusia sijoituksia suomalaisiin sijoitusrahastoihin tekivät kotitaloudet. Lisäksi arvonnousut kasvattivat kevään 2020 laskusta huolimatta kotitalouksien rahasto-omistuksia 2,3 mrd. eurolla vuoden 2020 aikana. Joulukuun 2020 lopussa kotitalouksien omistukset kotimaisissa sijoitusrahastoissa olivat 37,8 mrd. euroa, mistä suomalaisten kotitalouksien omistusten osuus oli 27,8 mrd. euroa. Kotitalouksien omistukset ovat suurimmat suomalaisissa sijoitusrahastoissa. Suorien sijoitusten lisäksi kotitalouksilla on 31,6 mrd. euron edestä sijoituksia sijoitussidonnaisten vakuutussopimusten kautta.

Suomalaiset omistavat lähes 80 % suomalaisista sijoitusrahasto-osuuksista. Näiden omistusten arvo oli 105,1 mrd. euroa joulukuun 2020 lopussa. Eniten ulkomaisista sijoittajista omistuksia oli ruotsalaisilla, norjalaisilla ja luxemburgilaisilla. Vuonna 2020 ulkomaiset sijoittajat tekivät nettomääräisesti enemmän sijoituksia suomalaisiin sijoitusrahastoihin kuin suomalaiset. Ulkomaiset sijoittajat merkitsivät rahasto-osuuksia nettomääräisesti 1,3 mrd. euron edestä ja suomalaiset sijoittajat 0,4 mrd. euron edestä.


Suomen Pankki
Suomen Pankki

Missä rahastojen sijoitukset ovat?

Joulukuun 2020 lopussa suomalaisten sijoitusrahastojen 138,6 mrd. euron sijoituksista 31 % kohdistui kotimaahan ja 69 % ulkomaille. Suurimmat ulkomaiset sijoitukset kohdistuivat Yhdysvaltoihin (20,0 mrd. euroa), Ruotsiin (13,4 mrd. euroa) ja Luxemburgiin (12,4 mrd. euroa). EU-alueelle kohdistuvia sijoituksia rahastoilla oli 52,7 mrd. euron edestä.

Vuoden 2020 aikana sijoitusrahastot tekivät uusia sijoituksia nettomääräisesti 2,1 mrd. euron edestä. Ulkomaille rahastot sijoittivat 3,8 mrd. euroa, mutta kotimaassa omistukset vähenivät 1,8 mrd. eurolla. Uusien sijoitusten lisäksi arvonmuutokset kasvattivat rahastojen ulkomaisia sijoituksia 2,1 mrd. eurolla. Rahastojen kotimaiset sijoitukset kasvoivat 4,4 mrd. eurolla arvonmuutosten takia.