Pixabay
02:40 - 04.10.2022 / viihde / Findance
Näin huima ero selittyy: Suomen mobiiliverkossa lähes 56 gigatavua dataa henkeä kohden kuukaudessa - Norjassa vain 9

Pohjoismaiden ja Baltian maiden vertailussa Suomessa oli viime vuonna suhteellisesti eniten laajakaistaliittymiä. Suomen asema kärkipaikalla selittyy pitkälti mobiililaajakaistaliittymien suurella määrällä. Mobiililiittymien käyttö kotitalouksissa näkyy myös matkaviestinverkon dataliikenteen määrässä, joka on Suomessa selvästi korkein muihin Pohjoismaihin ja Baltian maihin verrattuna.

Tiedot ovat saatavissa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja muiden vertailumaiden televiranomaisten julkaisemasta vuoden 2021 teletilastosta.

Edellisten vuosien tapaan Suomessa on muihin Pohjoismaihin ja Baltian maihin verrattuna korkein suhteellinen laajakaistan levinneisyys, mukaan lukien sekä kiinteä että mobiililaajakaista (vain data). Suomen korkeaan laajakaistapenetraatioon vaikuttaa erityisesti mobiililaajakaista, jota käytetään kotitalouksissa esimerkiksi 4G/5G-modeemin kautta kiinteän laajakaistayhteyden sijasta tai sen lisäksi esimerkiksi tabletilla. Monissa muissa maissa kotitaloudet käyttävät ensisijaisesti kiinteitä laajakaistayhteyksiä, kuten valokuitu- tai kaapelitelevisioverkkioa, ja mobiiliyhteyksiä käytetään lähinnä kodin ulkopuolella liikuttaessa. Nämä tiedot perustuvat Traficomin yhdessä Pohjoismaiden ja Baltian televiestintäviranomaisten kanssa julkaisemiin vertailukelpoisiin tilastoihin.

Muut Pohjoismaat ovatedellä nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamisessa

Suomi on perinteisesti ollut kärkisijoilla, kun verrataan erityyppisten matkaviestinliittymien määrää asukasta kohden. Viime vuosina sekä Virossa että Tanskassa näiden liittymien määrä on kasvanut nopeasti, kun taas Suomessa kasvu on pysähtynyt. Erityisesti Virossa ja Tanskassa sekä puhe- että datapalveluja sisältävien matkaviestinliittymien, yleisimmin älypuhelinliittymien, määrä on kasvanut. Tämän kasvun myötä kaikkia laajakaistapalveluja sisältävien liittymien määrä oli vuoden 2021 lopussa Virossa suhteellisesti lähes yhtä suuri kuin Suomessa, eikä Tanska ole kaukana perässä.

Islannissa kiinteiden laajakaistaliittymien osuus oli suhteellisesti suurin, lähes 1 kiinteä laajakaistaliittymä kotitaloutta kohti. Norjassa ja Tanskassa oli lähes yhtä paljon kiinteitä laajakaistaliittymiä. Suomessa kiinteän laajakaistan levinneisyys oli pienempi kuin muissa Pohjoismaissa ja Virossa. Joidenkin maiden korkea käyttöaste kuvastaa niiden erittäin laajoja ja nopeita kiinteitä laajakaistaverkkoja. Islannissa, Tanskassa, Norjassa, Islannissa, Ruotsissa ja Tanskassa vähintään 90 prosentilla kotitalouksista oli kiinteä 100 megabitin internetyhteys, kun Suomessa vastaava luku oli 71 prosenttia.

Suomessa siirrettiin mobiiliverkossa lähes 56 gigatavua dataa henkeä kohden kuukaudessa vuonna 2021. Toiseksi eniten mobiilidataa siirrettiin Latviassa 42 gigatavua/kk henkeä kohden. Norjassa mobiilidatasiirto oli vain 9 gigatavua/kk.

Nämä luvut kuvastavat matkaviestinverkkojen erilaisia käyttötapoja eri maissa. Suomessa monilla kotitalouksilla on vain mobiililaajakaistayhteys, kun taas Norjassa lähes jokaisella kotitaloudella on kiinteä laajakaistayhteys, joten kotitalouksien tiedonsiirto ei lisää mobiilidatasiirron määrää. Eniten dataliikennettä tuottavat palvelut, joita käytetään pääasiassa kotona tai työpaikalla, kuten suoratoistopalvelut, videopuhelut ja verkkopelit.

artikkelin avainsanat:
laajakaistat tech Traficom