Pixabay
06:10 - 19.09.2021 / viihde / Findance
Suomalaistutkimus: moniteholinssileikkaus parantaa myös yleistä terveyteen liittyvää elämänlaatua

Suomalaisessa seurantatutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa ikänäköä parantavan linssileikkauksen vaikutuksia paitsi näkemiseen liittyvään elämänlaatuun, myös potilaiden yleiseen terveyteen liittyvään elämänlaatuun. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että molemmilla osa-alueilla elämänlaatu parani silmälasien käyttöön verrattuna kliinisesti merkittävästi. Hieman yllättäen moniteholinssileikkauksella todettiin olevan positiivisia vaikutuksia myös potilaiden psyykkiseen hyvinvointiin.

Ikänäkö eli presbyopia on ikääntymiseen liittyvä tila, jossa silmän kyky tarkentaa lähellä oleviin kohteisiin heikentyy. Tyypillisesti noin 45 vuoden iästä alkaen ilmenevä presbyopia heikentää elämänlaatua ja sitä hoidetaan yleisesti silmälaseilla. Silmälasit voivat kuitenkin rajoittaa ihmisen aktiivista toimintaa, kuten liikuntaa ja urheilua. Vaihtoehtona on ikänäköleikkaus, jossa silmän oman linssin tilalle asennetaan keinolinssi. Linssileikkauksella voidaan korvata lukulasit, kaukolasit tai moniteholasit ja poistaa hajataitto.


Linssileikkaus parantaa sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia

Seurantatutkimuksessa ilmeni, että silmälasien käyttöön verrattuna moniteholinssileikkaus parantaa sekä yleistä terveyteen että näkemiseen liittyvää elämänlaatua kliinisesti merkittävästi. Kuuden kuukauden jälkeen leikkauksesta yleiseen terveyteen liittyvä elämänlaatu oli parantunut erityisesti näön, vaivojen ja oireiden, ahdistuneisuuden ja energisyyden alueilla.

”Tutkimuksen tulokset todentavat selkeästi, että ikänäköleikkauksella on positiivisia vaikutuksia paitsi näkemiseen, myös yleiseen terveyteen. Lisäksi 15D-kyselyn tuloksista ilmeni hieman yllättäenkin linssileikkauksen vaikuttavan positiivisesti myös potilaan psyykkiseen hyvinvointiin”, toteaa tutkimusryhmää johtava silmätautien erikoislääkäri, dosentti Antti Viljanen.

Tutkimusryhmän mukaan tulokset vahvistavat, että ikänäöstä johtuvat puutteet näkemisessä vaikuttavat laajasti potilaiden hyvinvointiin ja että monitehosilmälasit eivät tyydytä kaikkien ikänäöstä kärsivien tarpeita.

Tutkimukseen osallistuneiden potilaiden näöntarkkuuden todettiin linssileikkauksen jälkeen vastaavan erinomaisesti nykyajan lähinäkemisen vaatimuksia, kuten älypuhelinten ja tietokoneiden käyttöä.


Vuoden seurantatutkimus linssileikkauksen jälkeen

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 137 potilasta, joille tehtiin ikänäköä parantava moniteholinssileikkaus. Potilaiden keski-ikä oli 57 vuotta (+/-6,2 vuotta) ja 58 % heistä oli naisia. Leikkaukset tehtiin Coronarian Medilaser -klinikoilla, jotka ovat nykyään osa Silmäasema-konsernia. Tampereen yliopistollisen sairaalan eettinen lautakunta hyväksyi tutkimuksen tutkimusprotokollan.

Leikkauksen vaikutuksia elämänlaatuun tutkittiin kahdella eri kyselyllä ennen ja jälkeen operaation. Yleiseen terveyteen liittyvää elämänlaatua mitattiin professori Harri Sintosen kehittämällä geneerisellä mittaristolla, joka koostuu 15:stä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia mittaavasta ulottuvuudesta. Tätä 15D-kyselyä sovellettiin nyt ensimmäistä kertaa ikänäköleikkauksiin. Näkemiseen liittyvää elämänlaatua puolestaan mitattiin Visual Function Index 14 -kyselyn avulla. Leikkauksen jälkeen tutkimuksen osallistujat vastasivat kyselyihin kaksi eri kertaa: kuuden kuukauden kuluttua ja yhden vuoden kuluttua operaatiosta.

artikkelin avainsanat:
Silmäasema terveys tutkimukset