Hesburger
06:10 - 15.09.2021 / viihde / Findance
Hesburger kertoo toimenpiteistään työhyvinvoinnin parantamiseksi

Elokuun lopussa julkisessa keskustelussa nousi esiin Hesburgerin entisten ja nykyisten työntekijöiden negatiivisia kokemuksia Hesburger-työstä. Hesburger on selvittänyt ongelmiin johtaneita syitä ja ryhtyy niiden pohjalta toimenpiteisiin.

Hesburgerin operatiivinen johtaja Vesa Viitanen avaa selvitystyön tuloksia.

­– Olemme saaneet paljon suoria palautteita työntekijöiltämme, jututtaneet kenttä- ja ravintolapäälliköitä ja saaneet myös elokuun aikana ulkopuolisen toimijan toimesta tehdyn henkilöstökyselyn tulokset. Kriittisten palautteiden sisältö on järjestäen hyvin samansuuntaista: avoin vuoropuhelu johdon ja henkilöstön välillä on ollut liian vähäistä.

– Merkille pantavaa on viimeisten parin vuoden aikana Hesburger-ravintoloiden toimintaympäristössä tapahtunut haastava muutos, johon pandemia aiheutti oman lisänsä: tilauksia tulee ravintolaan yhtä aikaa jopa kuuden eri tilauskanavan kautta. Vaikka miehityksen suhdetta asiakasmääriin ollaan tasaisesti kasvatettu jo useamman vuoden ajan ja kiireen helpottamiseksi tilauskanavia on ollut mahdollista rajata ravintolakohtaisesti, reagointi tähän muutokseen ei ole ollut riittävää, Viitanen toteaa.

– Asettamamme tavoitteet ovat johtaneet siihen, että ravintoloita on paikoin johdettu liian tuloshakuisesti ja työntekijöiden kuunteleminen on jäänyt taka-alalle. Nyt tähän tulee muutos.


Hesburgerin toimenpiteet

Selvitystyön pohjalta Hesburger ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin:

- Hesburger ottaa käyttöön henkilöstölle tarkoitetun anonyymin palautekanavan tämän vuoden aikana.

- Hesburger aloittaa tällä viikolla kartoituksen, jossa selvitetään yhdessä ravintolapäälliköiden kanssa mahdollisuuksia siirtää tehtäviä ravintoloista ketjun tukitoimintojen hoidettavaksi.

- Ravintolapäälliköt saavat jatkossa entistä enemmän tukea esimiestyöhön ja heillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa oman ravintolansa toimintaan, henkilöstön riittävyyteen ja hyvinvointiin sekä asiakaspalvelun laatuun.

- Hesburger viestii henkilöstölleen selkeästi työaikojen joustamiseen liittyvistä käytännöistä: Kotiinlähtö ennen vuoron loppumista voi tapahtua joko työntekijän tai esimiehen aloitteesta ja vaatii kummankin suostumuksen. Vastaavasti työntekijää voidaan myös pyytää jäämään pidempään töihin, ja jo vakiintuneen käytännön mukaan Hesburger maksaa siitä työntekijälle ylimääräisen korvauksen.

- Hesburger tarkentaa työajan kirjaamiseen liittyvää ohjeistusta ja lisää sen toteutumisen seurantaa.


Seuraava tilannekartoitus alkuvuonna

Yllä lueteltujen toimenpiteiden jalkauttaminen alkaa tällä viikolla. Hesburger seuraa toimenpiteiden vaikutuksia teettämällä ulkopuolisen toimijan suorittaman kyselytutkimuksen henkilöstölleen alkuvuonna 2022.

– Olemme pahoillamme johtamisessa tehdyistä virheistä ja tulemme korjaamaan epäkohdat. Iloiset ja hyvinvoivat työntekijät ovat perheyrityksemme tärkein voimavara ja meidän tehtävämme on pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan. Uskomme, että voimme olla edelleen nuorille se ensimmäinen hyvä työpaikka, jossa työssäoppiminen voi alkaa, sanoo Hesburgerin toimitusjohtaja Kari Salmela.

– Tiedostamme, että suuret muutokset näin laajassa organisaatiossa eivät tapahdu sormia napsauttamalla. Työvoimapula on tällä hetkellä koko ravintola-alan ongelma, ja se aiheuttaa haasteita myös Hesburgerin rekrytointiin. Tulemme edelleen panostamaan rekrytointiin, jotta ravintoloissamme olisi riittävästi henkilökuntaa, Salmela jatkaa.

– Vaikka haasteita riittää ja maailma muuttuu vauhdilla, kohtaamamme ongelmat eivät ole ylitsepääsemättömiä. Tärkein tekijä muutoksen tiellä on henkilöstömme hyvinvoinnista huolehtiminen ja avoimen vuoropuhelun ylläpitäminen organisaatiomme sisällä.

artikkelin avainsanat:
hampurilaiset Hesburger ravintolat