Pixabay
22:10 - 02.09.2021 / viihde / Findance
Uraäitien verkosto Mothers in Business haluaa tehdä työelämästä tasa-arvoisempaa myös kansainvälisille äideille

Valtakunnallinen uraäitien verkosto vastaa kansainvälisten asiantuntijoiden puutteeseen tarjoamalla osaajille verkostoitumista, mentorointia ja konkreettisia uravinkkejä.

Helsingin Sanomissa esiteltiin 26.8.2021 neljä kansainvälistä, Suomeen saapunutta työelämän huippuosaajaa, joiden oma tai puolison urakehitys maassamme on tyssännyt. Osaajat kokivat haasteiksi mm. Suomen byrokraattiset käytännöt, verotuksen myötä matalamman palkkatason, kielivaatimukset, henkilökohtaisen elämän vaalimisen kulttuurin ja sumuiset työnäkymät. Tämä on huomattu myös Mothers in Businessin kansainvälisessä jäsenistössä. Suomessa asuu yli 45 000 korkeasti koulutettua naista joilla on kansainvälinen tausta. Heistä puolella on ongelmia työllistyä.

Ratkaisuksi näihin ongelmiin Mothers in Business käynnistää syyskuussa 2021 kolmevuotisen MiB International-hankkeen varmistamaan, ettei yksikään kansainvälinen äiti jäisi yksin työelämän ja integraation paineiden keskelle. Alunperin vapaaehtoisen hankkeen taustalla on jäsenistössä noussut huoli kansainvälisten osaajien työllistymisvaikeuksista Suomessa.


Naisille työllistyminen erityisen haastavaa

Työpaikan löytäminen ja vakiinnuttaminen kestää huomattavasti kauemmin kuin muualta muuttaneilla miehillä. Syntyjään suomalaisista naisista taas yli 75% on työelämässä. Myös perheen perustamisen hidastaa erityisesti naisten urakehitystä.

Vuoteen 2030 mennessä Suomen työmarkkinoille tarvitaan 150 000 työntekijää lisää. “Osaajapula on todellinen emmekä pienenä maana pysty kouluttamaan erityisasiantuntijoita kaikille aloille. Suomessa jo olevat kansainväliset osaajat olisi järkevää ja kustannustehokasta saada mukaan työmarkkinoille. On riskinä, että koko perhe lähtee maasta, kun puoliso ei työllisty Suomeen. Tällöin menetämme jopa kaksi kansainvälistä osaajaa yhden sijaan.”

“Suomessa on lähes mahdotonta työllistyä ilman verkostoja” kommentoi Mothers in Business -yhteisön saksalaissyntyinen jäsen Rabea Radix.

Kulttuurien väliset erot ja verkostoitumisen vaikeus voivat näkyä uhkana kansainväliselle osaajalle.

“Suomalaiset eivät uskalla käyttää vähänkään puutteellista kielitaitoa ja työn ulkopuolella ei juurikaan vietetä aikaa jolloin vuorovaikutussuhdetta kollegoiden välillä ei ehdi syntymään.” Radix nostaa esiin.


Työllistymisvaikeudet linkittyvät luutuneihin “perusvaatimuksiin” ja heikkoon työllistymisen tukeen

Usein tarpeettoman tiukka vaatimus suomen kielen taidosta muodostuu monelle ratkaisevaksi esteeksi oman työuran edistämisessä.

“Suomen osaamista kysytään rutiinina, vaikka suurissa yrityksissä työkieli on kuitenkin jo pitkään ollut englanti ja lukuisissa muissakin asiantuntijatehtävissä englannin kielellä pärjää, kuten IT-alalla.” Radix täsmentää.

Toinen kansainvälinen MiB verkoston jäsen nostaa esiin puutteellisen tuen työmarkkinoille hakeutumisessa: “Kun saavuin Suomeen, olin yllättynyt miten paljon tukea työnhakijat saavat. Kuitenkin vaikka tukimuotoja on useita, kaikkein konkreettisin eli linkki työnantajiin jää puuttumaan” alunperin Indonesiasta kotoisin oleva sittemmin Suomeen kotiutunut Christine Sittang-Seilonen nostaa esiin.

Sittang-Seilonen vertaa Suomen käytäntöjä esimerkiksi edelliseen työskentelymaahansa Japaniin: “Jos Japanin TE-toimistossa on kiinnostuneita yrityksiä, virkailijat tarkistavat ansioluettelomme ja ottavat yhteyttä yrityksiin esittelemällä meidät. He kirjoittivat suosituskirjeen ja haastattelupäivä päätettiin. Jos osaamiskeskukset Suomessa pyrkisivät samaan, työelämän integraatio toimisi tehokkaammin.“

MiBin International-hankkeessa pyritään verkostoimaan osaajia ja kehittämään heidän osaamistaan ja markkina-arvoa työmarkkinoilla eri tavoin. Samalla halutaan luoda yhteiskunnallista keskustelua korkeakoulutettujan kansainvälisten osaajien työllistymisen vaikeudesta Suomessa.

MiB ry:n viimeisimmässä mentorointiohjelmassa osallistujina oli myös kansainvälisiä äitejä. Livia Hakala kuvaa mentoroinnin hyötyä kansainväliselle äidille seuraavasti: MiB on ollut keskeinen foorumi, joka on auttanut minua ottamaan haltuun oman kasvuni. Mentorointiohjelma on palauttanut selkeyttä ja antanut resursseja. Mentorini kanssa käymme läpi vaihtoehtojani ja hän yhdistää minua aktiivisesti ihmisiin ja mahdollisuuksiin. Webinaarit Youtubessa olivat hyödyllisiä, kun päivitin cv- ja saatekirjeeni.

“Mentorisuhde paikallisen kanssa edesauttaa paitsi verkostoitumista, myös omien uratavoitteiden kirkastamista. Tätä ja vastaavaa toimintaa hankkeen kautta halutaan saada lisää.” MiB ry:n toiminnanjohtaja Annica Moore sanoo.

Haluamme tuoda MiBissä toimivaksi todetut verkostot ja käytännöt entistä paremmin myös kansainvälisten osaajien hyödynnettäväksi.” Moore täsmentää.

Mothers in Business haluaa kannustaa kaikkia työnantajia tarkastamaan rekrytointiprosessiensa tarpeettomia kielivaatimuksia ja syrjiviä rakenteita.

“Kansainvälisten timanttien löytäminen työyhteisöön voi olla mittaamaton kilpailuetu uudenlaisen näkemyksen ja kokemuksen myötä. Tätä tulisi tarkastella investointina: laajemmalla perehdyksellä ja sisäisen viestinnän kieliuudistuksilla kansainvälisiin tarpeisiin sopivaksi luodaan työyhteisön tulevaisuudelle globaalisti kestävä pohja.” Moore lisää.