Pixabay
04:10 - 26.08.2021 / viihde / Findance
Turku ja Espoo kehittävät robottibussiliikennettä yhdessä kumppanien kanssa

Milloin robottibussit kulkevat kaupungeissa? Turun ja Espoon kaupungit selvittivät yhteistyössä, miten ja milloin automaattinen joukkoliikenne voisi toimia osana joukkoliikennejärjestelmää. Automaattisen joukkoliikenteen arvioidaan olevan jo vakiintunutta vuoteen 2040 mennessä.

Robottibusseja on testattu Suomessa kaupunkiympäristössä jo useiden vuosien ajan ja tulevaisuuden tavoitteena onkin tehdä robottibusseista pysyvä osa kaupunkien joukkoliikennettä. Turun ja Espoon kaupungit selvittivät yhteistyössä, miten ja milloin automaattinen joukkoliikenne voisi toimia osana joukkoliikennejärjestelmää. Selvitys tehtiin osana 6aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hanketta.

Sitowisen toteuttamassa selvityksessä tarkasteltiin automaattisen liikenteen tulevaisuuden kehitysnäkymiä Suomessa ja kansainvälisesti. Kehitysnäkymien pohjalta laadittiin toimenpidesuosituksia kaupungeille. Lisäksi selvitettiin minkälaisia vaatimuksia robottibussiliikenne asettaa esimerkiksi kaupunkisuunnitteluun.

Robottibussien tullessa laajemmin käyttöön kaupungeissa on arvioitava erilaisia näkökulmia, kuten turvallisuus, pysäkkijärjestelyt, latausasemien sijainti, etäohjaus häiriötilanteissa, palvelun saavutettavuus ja esteettömyys.


Automaattisen ajamisen ja robottibussien laajemman käyttöönoton ajankohdasta on olemassa erilaisia arvioita. Ajoneuvovalmistajien näkemysten mukaan on mahdollista, että noin vuodesta 2025 alkaen ollaan teknisesti täysin valmiita toimimaan muun liikenteen seassa.

Todennäköisimmin automaattisen joukkoliikenteen voi odottaa olevan jo melkoisen vakiintunutta vuoteen 2040 mennessä. Tavoitteena on, että robottibussit toimisivat osana joukkoliikennettä ja tarjoaisivat joustavan liityntäliikenteen esimerkiksi junan ja metron käyttäjille.


Turun kaupunki on selvittänyt automaattisen joukkoliikenteen potentiaalia osana Smart and Wise Turku -kärkihanketta jo vuosina 2018-2019. Selvityksen mukaan suurin haaste automaattisten robottibussien käyttöönottoon liittyy niistä aiheutuviin kustannuksiin, sillä jokaisessa linja-autossa tulee vielä nykyään olla turvakuljettaja.

6aika:Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa -hankkeessa Turun kaupunki on Sitowiselta hankitun selvityksen lisäksi ollut käynnistämässä kansallista yhteistyöverkostoa kaupunkien, yritysten, viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa. Kaupunkien rooli on edesauttaa robottibussien kokeilemista aidossa kaupunkiympäristössä sekä varmistaa katuympäristön kehittäminen siten että robottibusseilla ajaminen on mahdollista.