Pixabay
16:10 - 08.08.2021 / viihde / Findance
Turku: Keskustan pyöräliikenteen luonnos julkistetaan ja siihen pyydetään asukkaiden näkemyksiä

Turun kaupunki on laatinut luonnoksen keskustan alueen pyöräliikenteen verkosta ja pyytää asukkailta kommentteja suunnitelmaan.

Kysely löytyy osoitteesta kerrokantasi.turku.fi/pyoraliikenteen-verkkosuunnitelma.

Suunnitelman lähtökohtana on ollut Turun kaupunginhallituksen hyväksymä pyöräilyn kehittämisohjelma 2029, joka vastaa myös kaupungin ilmastotavoitteisiin. Pyöräilyn kehittämisohjelmassa yhdeksi toimenpiteeksi on kirjattu yksisuuntaisen pyöräliikenteen verkkoselvitys. Kommentoitavana olevassa suunnitelmassa on suunniteltu, miltä osin Turun keskustassa voitaisiin siirtyä yksisuuntaiseen pyöräliikenteeseen. Kehittämistyöhön on myös asukkaiden tuki, sillä vuoden 2019 pyöräilybarometrin 95 % turkulaisista suhtautuu myönteisesti pyöräliikenteen kehittämiseen.


Lähtökohtana selvitystyössä on pidetty sitä, että pyöräliikenteen selkeä, looginen ja saumaton verkosto on merkittävä turvallisuus- ja laatutekijä pyörällä liikkuville. Pyöräliikenteen sujuvoittamisen ohella keskeinen tehtävä on ollut jalankulun olosuhteiden parantaminen sekä keskustan kehittäminen.

Saumatonta pyöräliikenteen verkon kokonaisuutta on suunniteltu 1.6.2020 voimaan tulleen tieliikennelain 729/2018 ja Väyläviraston pyöräliikenteen suunnitteluohjeen (18/2020) mukaisin periaattein, jotka korostavat yksisuuntaisen pyöräliikenteen merkitystä.

Suunnitelman lopputulemana ehdotetaan Turun keskustaan yksisuuntaisuuteen perustuvaa verkkosuunnitelmaa, joka parantaa liikenneturvallisuutta, pyöräliikenteen jatkuvuutta, jalankulun olosuhteita ja saadaan järjestettyä laadukkaana myös tilatehokkaasti.


Turun keskustan pyöräliikenteen verkkosuunnitelma on kommentoitavana 25.8.2021 asti. Tämän jälkeen suunnitelma viimeistellään ja se etenee päätöksentekoon syksyn 2021 aikana.

artikkelin avainsanat:
pyöräily Turku