Pixabay
14:10 - 27.07.2021 / viihde / Findance
Syötteen kansallispuiston alueella ennallistetaan metsää polttamalla

Metsän monimuotoisuutta parannetaan ennallistamispoltoilla Syötteen kansallispuistossa, kertoo Metsähallitus. Metsähallituksen Luontopalvelut ennallistamispolttaa noin kahden hehtaarin metsäalan Lomavaaran alueella. Toimista hyötyvät niin puut kuin hyönteisetkin.

Syötteen kansallispuistossa ennallistamispoltetaan sään salliessa metsää tiistaina 27. heinäkuuta. Poltettava alue sijaitsee Lomavaaran alueella Pudasjärven kunnassa. Poltosta muodostuu runsaasti savua, joka voi olla havaittavissa laajalla alueella polton aikana ja joitakin päiviä sen jälkeen. Poltosta tiedotetaan alueella maastokyltein.

Lomavaara kuuluu valtakunnalliseen palojatkumoverkostoon, jonka tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta säännöllisillä ennallistamispoltoilla. Polttoalueen puusto on noin 150-vuotiasta. Metsä on lähes puhdasta kuusimetsää. Ennallistamispoltoilla puustoa pyritään monipuolistamaan.

-Tavoitteena on, että metsässä kasvaisi palon myötä kasvupaikalle luontainen puulajisto, kertoo suojelubiologi Markku Lehtelä Metsähallituksen Luontopalveluista.


Puiden lisäksi ennallistamispoltoista hyötyvät erityisesti monet hyönteiset, kuten kovakuoriaiset, joille palanut puu on mieluisa tai jopa välttämätön elinpaikka. Metsän polttaminen houkuttelee paloista hyötyviä lajeja muilta alueilta ja laajentaa samalla monien harvinaisten lajien elinalueita.

Ennallistamispoltot ovat osa ympäristöministeriön käynnistämää Helmi-ohjelmaa, joka vahvistaa luonnon monimuotoisuutta elinympäristöjä ennallistamalla. Elinympäristöjen väheneminen on keskeinen syy Suomen luonnon köyhtymiseen.


Palanut puu on tärkeää ekosysteemille

Metsäpalot ovat aina olleet luonnollinen osa pohjoisten havumetsien elämää. Ne ovat ylläpitäneet luonnonmetsien monimuotoisuutta ja lajistoa metsien laikuittaisen uudistumisen kautta. Metsän palaessa osa puustosta kuolee heti ja osa vasta vuosien kuluessa. Tämän seurauksena alueelle syntyy eri lahoamisvaiheessa olevaa puuainesta. Nykyaikaisen palontorjunnan myötä palot sammutetaan tehokkaasti, ja monet paloalueita suosivat eläin- ja kasvilajit ovat harvinaistuneet.

Metsien ennallistamispoltot suunnitellaan ja valmistellaan aina huolellisesti. Poltettavaksi valitaan paikka, jossa on sammutusvettä lähellä. Onnistunut poltto edellyttää riittävän kuivaa maastoa, siksi poltot tehdään usein metsäpalovaroituksen aikaan. Poltossa ja jälkivartioinnissa on aina mukana tarvittavan suuri määrä henkilöitä.