Ismo Pekkarinen / AOP
12:10 - 17.10.2021 / viihde / Findance
Sininauhasäätiö ja Moniheli ry: "Vuokranantajilla on syrjiviä asenteita"

Suomeen muualta muuttaneet ovat epäedullisessa asemassa vuokramarkkinoilla ulkomaalaistaustansa ja muiden päällekkäisten syrjinnän muotojen vuoksi. Vuokranantajille tehdyssä kyselyssä 46 % vastanneista vuokranantajista katsoi, että hakijan alkuperä vaikuttaa jokseenkin negatiivisesti ja 9 % katsoi, että se vaikuttaa negatiivisesti vuokralaisvalintaan.

Muita vuokralaisvalintaan negatiivisesti vaikuttavia asioita olivat mm. kielitaito ja lyhyt asumisaika Suomessa. Kyselyyn vastanneista vuokranantajista 23% katsoi vuokravakuuden kattamisen Kelan maksusitoumuksella vaikuttavan erittäin negatiivisesti vuokralaisvalintaan ja 37 % jokseenkin negatiivisesti.

- Syrjintä on laissa kielletty ja siihen pitää puuttua. Kaupunkien ja kuntien tulee näyttää suuntaa sekä edistää yhdenvertaisuuden toteutumista omissa palveluissaan, vaatii Moniheli ry:n toiminnanjohtaja Abdirahim Hussein.

- Oikeus omaan kotiin on ihmisoikeus.


- Asunnottomuuden taustalla voi olla yksinkertaisesti tilanne, jossa sopivan hintaisen asunnon löytyminen on mahdotonta ilman ulkopuolista apua. Kohtuuhintaisten asuntojen määrää tulisi lisätä. Kaupunkien asunnottomuuden poistamiseen ja ennaltaehkäisemiseen tähtäävässä työssä on huomioitava kaikki asunnottomat, myös vieraskielisten asunnottomuuteen liittyvät erityispiirteet sekä syrjinnän vaikutukset asumiseen, sanoo Sininauhasäätiön kehittämisjohtaja Leena Rusi.

Kyselyn toteuttivat yhteistyössä Moniheli ry, Sininauhasäätiö sr ja VVA ry:n sekä Suomen Vuokranantajat. Kysely toteutettiin elo-syyskuussa 2021 ja siihen vastasi 364 yksityistä vuokranantajaa. Tarkempi raportti kyselyn tuloksista julkaistaan 1. marraskuuta.